Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde / arbeidsoppgaver:

- Førstelinje (f.eks. ta i mot besøkende, varemottak, eksamensinnleveringer)

- Eksamensavvikling

- Behandling av klager og begrunnelser

- Innkjøp og bestillinger

- Arrangement (som studiestart og avslutninger)

- Koordinering av EVU

- Studieveiledning