Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder

  • Ledelse
  • Administrasjon

Ansvarsområder

  • Ledelse og koordinering av administrasjonens drift og utvikling
  • HR, rekruttering og tilsettingssaker
  • Økonomi, plan, budsjett, oppfølging
  • Studier, oppfølging av studieprogram, studie- og emneplanarbeid
  • Lederstøtte
  • Saksbehandling knyttet til bachelor-, master og phd. utdanning ved fakultetet
  • Strategi og handlingsplaner
  • Studieveiledning