Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Straus, Julian; Reyes-Lúa, Adriana; Durakovic, Goran. (2019) Cross-industry exploration for external utilization of waste heat - Tomato greenhouse, fish production, and insect production. 2019.
  • Durakovic, Goran; Skarsvåg, Hans Langva; Skaugen, Geir. (2018) Effects from choice of thermodynamic and transport properties on heat exchanger design. 2018.
  • Durakovic, Goran. (2017) Optimization of power generation from aluminum production exhaust gas waste heat. 2017.