Gjermund Wollan

Førsteamanuensis Institutt for geografi
73591887
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7592

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringer : med blikket rettet mot festivaler, turisme og sted. Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag : kartlegging og eksempelstudier.
  • Wollan, Gjermund. (2005) Stedsminner : om minner, makt, identitet og tilhørighet. Kunnskapsbasert praksis : et knippe nordtrøndersk forskning.
  • Berglund, Anna-Karin; Wollan, Gjermund. (2004) Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted. Mennesker, steder og regionale endringer.
  • Wollan, Gjermund. (2004) Landskap som praksis. Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones.
  • Wollan, Gjermund. (2001) Kulturarv som litterært sted. Turisme : tradisjoner og trender.
  • Wollan, Gjermund. (2000) Kulturarvturisme, geografi og etikk. Menneskers rom.
  • Wollan, Gjermund; Jacobsen, Jens Kr. Steen; Viken, Arvid. (1999) Kulturarvturisme og autensitetens etikk. Turisme : stedet i en bevegelig verden.

Rapport/avhandling