Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • von Friedrichs, Yvonne; Wollan, Gjermund. (2019) Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden = Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskapning i Norden. Embla Akademisk. 2019. ISBN 978-82-93689-07-2.
 • Skorstad, Berit; Pettersen, Elisabeth; Wollan, Gjermund. (2018) Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag. 2018. ISBN 978-82-8104-338-1.

Del av bok/rapport

 • von Friedrichs, Yvonne; Wollan, Gjermund. (2019) Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden = Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskapning i Norden.
 • Wollan, Gjermund. (2019) Entreprenørskap blant innvandrere - den kulturelle- og institusjonelle kontekstens betydning for offentlige opplæringsprogram. Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden = Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskapning i Norden.
 • Wollan, Gjermund. (2018) Steder i transformasjon - mot en ny verdibasert stedstilknytning. Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer.
 • Wollan, Gjermund; Pettersen, Elisabeth; Skorstad, Berit. (2018) Små samfunn, store utfordringer - en introduksjon. Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer.
 • Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringer : med blikket rettet mot festivaler, turisme og sted. Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag : kartlegging og eksempelstudier.
 • Wollan, Gjermund. (2005) Stedsminner : om minner, makt, identitet og tilhørighet. Kunnskapsbasert praksis : et knippe nordtrøndersk forskning.
 • Berglund, Anna-Karin; Wollan, Gjermund. (2004) Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Wollan, Gjermund. (2004) Landskap som praksis. Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones.
 • Wollan, Gjermund. (2001) Kulturarv som litterært sted. Turisme : tradisjoner og trender.
 • Wollan, Gjermund. (2000) Kulturarvturisme, geografi og etikk. Menneskers rom.
 • Wollan, Gjermund; Jacobsen, Jens Kr. Steen; Viken, Arvid. (1999) Kulturarvturisme og autensitetens etikk. Turisme : stedet i en bevegelig verden.

Rapport/avhandling

 • Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona. (2018) Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 2, May 2018. Taylor & Francis. 2018. Norsk Geografisk Tidsskrift (2).
 • Potthoff, Kerstin; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona. (2017) Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 71, No. 2, May 2017. Taylor & Francis. 2017. Norsk Geografisk Tidsskrift (2).