Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Guarnera, Dar'ya; Guarnera, Giuseppe Claudio. (2018) Virtual Material Acquisition and Representation for Computer Graphics. Morgan & Claypool Publishers. 2018. ISBN 9781681731469.

Del av bok/rapport

  • Guarnera, Giuseppe Claudio; Ghosh, Abhijeet; Hall, Ian; Glencross, Mashhuda; Guarnera, Dar'ya. (2017) Material Capture and Representation with Applications in Virtual Reality. SIGGRAPH '17 Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques Conference; Los Angeles, CA, USA — July 30 - August 03, 2017.

Andre