Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur. Jeg studerte nordisk på Universitetet i Torino i Italia, der jeg fikk min master, og fikk min Ph.D. i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo i 2011.

Jeg forsker primært på nordisk litteratur fra 1800 og frem til i dag. Jeg har vært opptatt av å forstå denne litteraturen i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen og oversettelsene av forfattere som Ibsen, Bjørnson, Strindberg og Hamsun i forskjellige europeiske land (særlig England, Frankrike, Italia og Tyskland). I forbindelse med dette har jeg utviklet en interesse for opphavsrettshistorie og hvordan denne kan brukes som litteraturhistorisk kategori. Mitt nyeste akademiske interessefelt har vært vestlig esoterisme og jeg har forsket på hvordan visse nordiske forfatterskap har vært påvirket av denne. Akkurat nå jobber jeg med et bokprosjekt om den nordiske retrogardismen, en modernismekritisk bevegelse innen samtidslyrikk.

 

Kompetanse og interesseområder

 • Nordisk retrogardisme
 • Henrik Ibsen
 • Bjørnstjerne Bjørnson
 • August Strindberg
 • Opphavsrettshistorie
 • Litteratursosiologi
 • Oversettelsesteori
 • Bokhistorie
 • Nordisk litteratur og vestlig esoterisme

 

Jeg veileder gjerne oppgaver innenfor disse områdene. Ta gjerne kontakt hvis du vil diskutere planene dine med oppgaven.

 

 

Emner undervist på NTNU

 

 • NORD1108 - Nordisk litteraturhistorie
 • NORD1104 - Teori, sjanger og retorikk
 • NORD2100 - Fordypningsemne i nordisk litteratur: "Vikingene og vi - adaptasjon og gjenbruk av norrønt materiale i nordisk samtidslitteratur"
 • NORD3100 - Teori og metode
 • LITT3000 - Teori og faghistorie

 

 

Utvalgte publikasjoner (fullstendig publikasjonsliste i Cristin)

 

Monografier og redigerte bøker

 • Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese’s Ibsen Campaign. Bari, Edizioni di Pagina 2013.
 • Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Oslo, Novus 2013 (redigert med Liv Bliksrud, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund).
 • Lyset kommer fra sør. Italias frigjøringskamp sett av datidens norske forfattere. Oslo, Gyldendal 2011 (redigert med Elettra Carbone).

Artikler og bokkapitler

 • "Retrogardism and Occulture in Håkan Sandell's Poetry" (kommer i 2017).
 • ”Henrietta Frances Lord – Translating Ibsen for the Theosophical Movement” (kommer i 2017).
 • "The Whole World is One Atom Station. Laxness, the Cold War, Postcolonialism and the Economic Crisis in Iceland”, Scandinavian Studies 87.4 (2015), s. 457-488.
 • “Henrik Ibsen and his Agents: On Eight Newly-Discovered Contracts between Ibsen and Felix Bloch Erben” (kommer ut på tysk i J. Bjerring-Hansen, T. Jelsbak & M. Wenusch (red.), Die skandinavische Moderne und Europa, Wiener Studien zur Skandinavistik 24 (2016).
 •  “Sinne, selvinnsikt og det politisk ukorrekte. Raseri av Cornelius Jakhelln”, i Massimo Ciaravolo et al., Forme di narrazione autobiografica nelle letterature scandinave / Forms of autobiograohical narration in Scandinavian literatures, Firenze University Press 2015, ss. 307-318.
 •  “Between Occultism and Drama: Henrik Ibsen and Aleister Crowley”, Nordlit 34 (2015), ss. 95-103.
 • “Six Points for a Comparative Ibsen Reception History”, Ibsen Studies 14.1 (2014), ss. 4-37.
 • Editore-traditore? Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister”, Edda 114.1 (2014), ss. 33-51.
 • Bjørnson og opphavsrett”, i Liv Bliksrud et al., Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier, Oslo, Novus 2013, ss. 31-43.
 •  “Aleister Crowley reads Inferno. Towards an Occult Reception of Strindberg”, Scandinavian Studies 84.3 (2012), ss. 323-346.
 • “Marketing Ibsen. A study of the First Italian Reception, 1883-1891”, Ibsen Studies 11.2 (2011), ss. 145-175.
 •  “Innledning”, i Lyset kommer fra sør. Italias frigjøringskamp sett av datidens norske forfattere, red. Elettra Carbone og Giuliano D’Amico, Oslo, Gyldendal 2011, ss. 19-35.
 • “Bjørnstjerne Bjørnson e il dramma storico: un rapporto complesso”, i Massimo Ciaravolo og Andrea Meregalli (red.), L’uso della storia nelle letterature nordiche. Le lingue nordiche tra storia e attualità, Milano, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino 2011, ss. 69-88.
 • The Father in Strindberg’s French Self-Translation”, Edda 110.2 (2010), ss. 125-140.
 • “Black Metal, Literature and Mythology. The Case of Cornelius Jakhelln”, Nordicum-Mediterraneum 4.1 (2009).
 • “Fighting for the Cause of Ibsen: William Archer and the Translation of The Wild Duck”, Northern Studies 40 (2009), ss. 82-101.
 • “From Sentimentalism to Realism: Materials on the Early Italian Reception of A Bankruptcy by Bjørnstjerne Bjørnson”, North-West Passage 5 (2008), ss. 97-115.
 • “Italians do it better? Four Nordic Reviews of Early Ibsen Performances in Italy”, North-West Passage 4 (2007), ss. 129-146.