Bakgrunn og aktiviteter

Girts er en entusiastisk programmerer som liker både å programmere selv og lære det til andre. Han er faglig programansvarlig for dataingeniør bachelor studium (studieretning: Applikasjonsutvikling) i NTNU campus Ålesund. Hans industrielle og forskningsaktiviteter har vært rundt programvare utvikling for en rekke applikasjoner og i forskjellige miljøer: fra PostgreSQL databaser og responsive websider til lav-nivå C programmering for low-power mikrokontrollere. Girts har fått doktorgrad i informatikk (Computer Science) fra University of Latvia i 2014 med PhD thesis "Software design rules for Wireless Sensor Networks". Han var aktiv en aktiv forsker som PhD student og er medforfatter for men enn 10 vel-siterte forskningsartikler. Siden 2015 har Girts fokusert på undervisningen. Han har undervist litt forskjellige emner innenfor datateknologi, inkludert operativsystemer, objekt-orientert programmering, mobile og distribuerte applikasjoner, og systemutvikling. For tiden underviser Girts datakommunikasjon med nettverksprogrammering (IDATA2304) på bachelornivå samt databehandling og visualisering (IE500417) på masternivå.

I fritiden liker han å programmere hobby prosjekter, oppdatere kompetanse i online kurser, lese bøker og jobbe i hagen. Noen av Girts' siste favorittbøker:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

2015

  • Strazdins, Girts; Wang, Hao. (2015) Open Security And Privacy Challenges for the Internet of Things. Proceedings of 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015).

2014

2013

  • Strazdins, Girts; Komandur, Sashidharan; Styve, Arne. (2013) Kinect-based systems for maritime operation simulators?. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.