Bakgrunn og aktiviteter

Kort Bio

 
Gianfranco Nencioni fikk mastergrad i Ingegneria delle Telecomunicazioni "cum laude" fra Università di Pisa i 2008, og Ph.D. i Ingegneria dell'Informazione fra Università di Pisa  i 2012.
Høsten 2011 var han på besøk Ph.D student ved Computer Laboratory ved University of Cambridge, veiledet av professor Jon Crowcroft.
Fra 2012 til 2015 var han en postdoktor ved Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ved Università di Pisa.

Han er i dag en postdoktor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (tidligere Institutt for telematikk) ved NTNU.

Hans tidligere forskningsaktivitet har i hovedsak sett på energi-aware ruting og nettverk design i både kablede og trådløse nettverk.
Hans nåværende forskningsaktivitet gjelder pålitelighet på SDN og NFV.
 

Publikasjoner

Tidsskrift

Gianfranco Nencioni, Bjarne E. Helvik, Poul E. Heegaard;
"Including Failure Correlation in Availability Modelling of a Software-Defined Backbone Network";
IEEE Transactions on Network and Service Management, Vol 14, Issue 4, December 2017, DOI: 10.1109/TNSM.2017.2755462

Bokkapittel

Poul E. Heegaard, Bjarne E. Helvik, Gianfranco Nencioni, Jonas Wäfler; 
“Managed dependability in interacting systems; 
in Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation, L. Fiondella and A. Puliafito (eds.), Springer, 2016, pages 197-226, DOI: 10.1007/978-3-319-30599-8_8

Konferanser

Andrzej Kamisinski, Bjarne E. Helvik, Andres J. Gonzalez, Gianfranco Nencioni;
"Assessing the Risk of Violating SLA Dependability Requirements in Software-Defined Networks";
4th Workshop on Network Function Virtualization and Programmable Networks (NFVPN), Nov 6-8, 2017, Berlin, Germany

Andres J. Gonzalez, Gianfranco Nencioni, Bjarne E. Helvik, Andrzej Kamisinski;
"A Fault-Tolerant and Consistent SDN Controller";
IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2016), Dec 4-8, 2016, Washington, DC, USA

Gianfranco Nencioni, Bjarne E. Helvik, Andres J. Gonzalez, Poul E. Heegaard, Andrzej Kamisinski;
“Availability Modelling of Software-Defined Backbone Networks”
2nd Workshop on Dependability Issues on SDN and NFV (DISN 2016), Jun 28, 2016, Toulouse, France

Andres J. Gonzalez, Pål R. Grønsund, Kashif Mahmood, Bjarne E. Helvik, Poul E. Heegaard, Gianfranco Nencioni; 
“Service availability in the NFV Virtualized Evolved Packet Core”; 
IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2015), Dec 6-10, 2015, San Diego, California, USA

Teknisk Rapporter

Gianfranco Nencioni, Bjarne E. Helvik, Poul E. Heegaard;
“Implementing the Availability Model of a Software-Defined Backbone Network in Mobius”;
IIK, NTNU, Tech. Rep., March 2017

Gianfranco Nencioni, Bjarne E. Helvik, Andres J. Gonzalez, Poul E. Heegaard, Andrzej Kamisinski;
Impact of SDN Controllers Deployment on Network Availability”;
Department of Telematics, NTNU, Tech. Rep., March 2016