Bakgrunn og aktiviteter

Telefonnummer: (735) 94164

HR-forvalter med oppgaver som bl.a.:
- behandle skjema om fravær/permisjoner/ferie
- Min tid
- Opprykk til professor
- Div statistikkarbeid