Bakgrunn og aktiviteter

Telefonnummer: (735) 94164

Mine hovedoppgaver omfatter bl.a.:
- tilsetting tekn.-adm stillinger
- generelle HR-oppgaver
- Min tid
- Opprykk til professor
- Div statistikkarbeid