Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

 • Styrtflom og sedimenttransport i bratte vasdrag
 • Effekter av klimaendringer på hydrologiske prosesser
 • Kartlegging av flom- og skredfare

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Rød, Jan Ketil; Berthling, Ivar Thoralf; Lujala, Paivi; Opach, Tomasz; Vatne, Geir. (2013) Beregning og kartlegging av steders sårbarhet for flom, skred og storm. Mot en farligere fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge.
 • Vatne, Geir. (2013) Klima og flom- i fortid og fremtid. Mot en farligere fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge.
 • Vatne, Geir. (2013) Styrtflommer og klimaendringer. Mot en farligere fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge.
 • Rød, Jan Ketil; Berthling, Ivar Thoralf; Lujala, Paivi; Vatne, Geir; Lein, Haakon. (2010) Hvor sårbare er vi i Trøndelag for flom og skredhendelser?. Forskning Trøndelag 2010.
 • Vatne, Geir. (2010) Fjords. Encyclopedia of Geography.
 • Ødegård, Rune Strand; Etzelmüller, Bernd; Sollid, Johan Ludvig; Vatne, Geir. (1995) Near-surface spring temperatures in an Arctic coastal rock cliff: possible implications for breakdown. Steepland Geomorphology.
 • Hagen, Jon Ove; Korsen, Ole Martin; Vatne, Geir. (1991) Drainage pattern in a subpolar glacier: Brøggerbreen, Svalbard. Arctic Hydrology, present and future tasks. Longyearbyen, Svalbard, Norwegian National Committee for Hydrology.

Rapport/avhandling

 • Stensli, John Håkon; Bardal, Helge; Adolfsen, Pål; Lo, Håvard; Aune, Svein; Bjørnå, Thomas; Vatne, Geir. (2011) Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. 2011. Veterinærinstituttets rapportserie (04).
 • Berthling, Ivar Thoralf; Fadnes, Espen; Onsøien, Reidun; Beylich, Achim; Vatne, Geir. (2006) Sediment fluxes from debris flows, Vinstradalen, Oppdal, Norway. 2006. ISBN 82-92394-33-8.
 • Olsen, Lars; Sveian, Harald; Vatne, Geir. (2006) ESF SEDIFLUX and IAG/AIG SEDIBUD excursion 01.11.2006. Trondheim region. Field guide. 2006.
 • Vatne, Geir. (2006) Studie av erosjonshull i Nidelva. Framdriftsrapport. 2006. Acta Geographica - Trondheim (14).
 • Vatne, Geir; Naas, Øyving Takøy; Beylich, Achim Alfred; Berthling, Ivar Thoralf. (2006) Bed load transport in a steep mountain stream, Vinstradalen, Norway. 2006. ISBN 82-92394-33-8.

Andre

 • Anna Rydland, Nærum; Vatne, Geir. (2015) Slik kan det se ut når mannen raser. http://www.tv2.no/a/7402937 [Internett]. 2015-09-20.
 • Brekken, Per Roar; Vatne, Geir. (2015) 5000 år gammel is smelter. Radio E6 [Radio]. 2015-10-27.
 • Brekken, Per Roar; Vatne, Geir. (2015) Smelter vekk etter 5000 år. opp.no [Internett]. 2015-01-26.
 • Egge, Julie Haugen; Vatne, Geir. (2015) Urgamle snøfonner smelter i rekordfart. www.nrk.no/trondelag [Internett]. 2015-01-26.
 • Flem, Sofie Svanes; Vatne, Geir. (2015) slik kan mannen rase. http://www.smp.no/nyheter/article11588607.ece [Internett]. 2015-09-20.
 • Vatne, Geir. (2015) Fjellskred i Børa 2007. TV 2 Nyheter [TV]. 2015-09-20.
 • Vatne, Geir. (2015) Let, og dere skal finne.. Potensialet for funn på fonner og breer. Et glasiologisk perspektiv. Funn i fonn og fjell . Møre og Romsdal Fylkeskommune; Molde. 2015-01-29 - 2015-01-29.
 • Wolden, Grete; Vatne, Geir. (2015) Ancient snow patches melting at record speed. www.sciencedaily.com [Internett]. 2015-02-06.
 • Wolden, Grete; Vatne, Geir. (2015) Urgamle snøfonner smelter i rekordfart. www.gemini.no [Internett]. 2015-01-26.
 • Wolden, Grete; Vatne, Geir. (2015) Urgamle snøfonner smelter rekordraskt. forskning.no [Internett]. 2015-01-26.
 • Ekehaug, Cathrine; Vatne, Geir. (2014) Geolog om "Mannen": - Fjellet er vanskelig å tolke. VG nettavis [Internett]. 2014-10-28.
 • Hansen, Asle; Vatne, Geir. (2014) Når Mannen raser kan det bli 12 ganger verre enn dette. Dagbladet nyheter [Internett]. 2014-10-27.
 • Løland, Leif Rune; Vatne, Geir. (2014) NTNU forsker om flommen på Vestlandet. NRK Hordaland [Radio]. 2014-11-03.
 • Midtbø, Mia; Vatne, Geir. (2014) Se 10.000 kubikkmeter stein rase ut. Adressa.no [Internett]. 2014-10-27.
 • Hamill, Jane; Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin Eugene; Vatne, Geir. (2013) The Snow Patch Archaeological Research Cooperation (SPARC): climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts. The 12th ICOM-CC WOAM (Wet Organic Archaeological Materials) Conference . ICOM-CC Working Group on Wet Organic Archaeological Material; Istanbul. 2013-05-13 - 2013-05-17.
 • Vatne, Geir. (2013) På jakt etter Norges eldste is... NGF Trondheim seminarrekke . Norsk Geologisk Forening; Trondheim. 2013-11-06 - 2013-11-06.
 • Berthling, Ivar Thoralf; Fredin, Ola; Vatne, Geir. (2012) Lateral debris accumulations above the glacial equilibrium line altitude: lateral moraines or talus landforms?. 30th Nordic Geological Winter Meeting . Geoscience Society of Iceland; Reykjavik. 2012-01-09 - 2012-01-12.
 • Callanan, Martin Eugene; Skar, Birgitte; Vatne, Geir; Solli, Brit; Peacock, Elizabeth E.; Berthling, Ivar Thoralf. (2012) SPARC-Snow Patch Archaeological Research Cooperation. Frozen Pasts. 3rd International Glacial Archaeology Conference . Yukon Government; Whitehorse. 2012-06-03 - 2012-06-08.
 • Kristiansen, Linda; Vatne, Geir; Berthling, Ivar Thoralf. (2012) Glacier or snowpatch. 3rd International Glacial Archeology Symposium . Government of Yukon; Whitehorse, Yukon. 2012-06-04 - 2012-06-08.
 • Larsen, Wenche; Berthling, Ivar Thoralf; Vatne, Geir. (2012) Slope-channel coupling and fluvial sediment transfer in a steep mountain river, Oppdal, Norway. 30th Nordic Geological Winter Meeting . Geoscience Society of Iceland; Reykjavik. 2012-01-09 - 2012-01-12.
 • Vatne, Geir; Kristiansen, Linda; Berthling, Ivar Thoralf. (2012) A glaciological explanation to the spatial distribution of snow patch finds in Central Norway. 3rd Internationla Glacial Archeology Symposium ; Whitehorse, Yukon. 2012-06-04 - 2012-06-08.
 • Vatne, Geir; Landrø, Juliet. (2012) Klimaendringer gir mer ras. NRK-Midtnytt [TV]. 2012-03-13.
 • Vatne, Geir. (2011) Advarer mot flom i bratte sideelver. Klassekampen [Avis]. 2011-06-18.
 • Vatne, Geir. (2011) Advarer mot skadeflom i bratte sideelver. NTB [Internett]. 2011-06-17.
 • Vatne, Geir. (2011) Hva gjør global oppvarming med isbreene?. Forelesning for elever ved Byåsen Videregående skole, . Geografisk institutt, NTNU; Trondheim. 2011-11-02 - 2011-11-02.
 • Vatne, Geir; Andersen, Bjørn H.. (2011) Sårbarhetskart på nett. http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/745537/ [Radio]. 2011-06-16.
 • Vatne, Geir; Ramfjord, Ole Johan. (2011) Her er katastrofekartet. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7674264 [Internett]. 2011-06-16.
 • Callanan, Martin Eugene; Berthling, Ivar Thoralf; Vatne, Geir; Skinner, Lucy Anne; Airola, Leena Aulikki; Foosnæs, Kristin; Perlikova, Zdenka. (2010) 'All under One Roof'- Multidisciplinary Snow Patch Research at NTNU. Frozen Pasts-2nd International Glacial Archaeology Symposium . IAR-NTNU; Trondheim. 2010-10-05 - 2010-10-07.
 • Ressem, Synnøve; Callanan, Martin Eugene; Vatne, Geir. (2010) Jegerane på fonna. forskning.no [Internett]. 2010-10-05.
 • Vatne, Geir; Nergård, Halldis. (2010) Når flomvannet dreper. Adresseavisen [Avis]. 2010-08-28.
 • Vatne, Geir; Ressem, Synnøve. (2010) Nytt våpen mot lakseparasitt. forskning.no [Internett]. 2010-10-07.
 • Veberg, Vegard; Vatne, Geir. (2010) Nytt våpen mot gyro. Jakt & Fiske [Internett]. 2010-07-06.
 • Lein, Haakon; Berthling, Ivar Thoralf; Brun, Cathrine; Rød, Jan Ketil; Vatne, Geir. (2009) A conceptual model of the geography of social vulnerability, environmental hazards and climate change. Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions . University of Copenhagen; Copenhagen. 2009-03-10 - 2009-03-12.
 • Vatne, Geir. (2009) Fjellskred - Børa, Romsdal. Gyldendal forlag, http://www.gyldendal.no/cims2html/default.ashx?template=geografivg1&projectId=115&nick=geografivg1&menuId=7980. 2009.
 • Vatne, Geir. (2009) Gyrobehandling av Vefsna. Nordland [TV]. 2009-08-26.
 • Vatne, Geir. (2009) Kartlegging av vannveier og simulering av kjemisk behandling vha sporstoff. Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – fiskeatferd og habitatbruk i overgangssoner mellom overflatevann og grunnvann . Direktoratet for Naturforvaltning/Niva; Gardermoen. 2009-01-21 - 2009-01-22.
 • Vatne, Geir. (2009) Simulering av rotenonbehandling i Vefsna, Nordland. Planleggingsseminar for rotenonbehanding av Vefsn vassdraget . Veterinærinstituttet; Vingelen. 2009-11-10 - 2009-11-12.
 • Rørtveit, Hilde Nymoen; Berthling, Ivar Thoralf; Brun, Cathrine; Bye, Linda Marie; Eiksund, Sveinung Øystein; Fjær, Olav; Flemsæter, Frode; Jones, Michael; Jørgensen, Stig Halvard; Shen, Yuling; Larsen, Wenche; Setten, Gunhild; Stensheim, Ingvill; Vatne, Geir. (2008) Thinking Geographically about House and Home - fotoutstilling. Norwegian Geographical Society Conference [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Norsk geografisk selskap - Norwegian Geographical Society; Trondheim. 2008-02-27 - 2008-02-28.
 • Vatne, Geir. (2008) Erosjonshull i Nidelva og Gaula. Fagmøte Norges Vassdrags og Energidirektorat . Norges Vassdrags og Energidirektorat; Trondheim. 2008-05-06 - 2008-05-07.
 • Vatne, Geir. (2008) Evolution of an englacial meltwater channel. HYDROLOGY IN THE ARCTIC CLIMATE . Norsk Hydrologiråd; Longyearbyen, Svalbard. 2008-06-16 - 2008-06-18.
 • Vatne, Geir; Beylich, Achim Alfred; Fjelstad, Kai; Johnsen, Mads; Krogstad, Trude Skaret. (2008) Deep river bed scours - a human induced slide trigger mechanism?. Place, Livelihoods and Vulnerability Norwegian Geographical Society Conference 2008 . Norsk Geografisk Selskap; Trondheim. 2008-03-27 - 2008-03-28.
 • Vatne, Geir; Beylich, Achim Alfred; Fjelstad, Kai; Johnsen, Mads; Krogstad, Trude Skaret; Gullaksen, Ola; Østgård, Steinar. (2008) Deep bed scours in the lower reaches of the river Gaula, Central Norway. EGU General Assembly 2008 . European Geophysical Union; Wien. 2008-04-13 - 2008-04-18.
 • Vatne, Geir; Porter, Phil .R.. (2008) Global warming and glacier hydrology - an 18 years long time series from Svalbard. Place, Livelihoods and Vulnerability, Norwegian Geographical Society Conference 2008 . Norsk Geografisk Selskap; Trondheim. 2008-03-27 - 2008-03-28.
 • Vatne, Geir; Rød, Jan Ketil. (2008) Skred i Romsdalen. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring . NTNU; Trondheim. 2008-05-07 - 2008-05-09.
 • Setten, Gunhild; Brun, Cathrine; Berthling, Ivar Thoralf; Bye, Linda Marie; Eiksund, Sveinung Øystein; Fjær, Olav; Jones, Michael; Jørgensen, Stig Halvard; Nymoen, Hilde; Shen, Yuling; Vatne, Geir. (2007) Thinking Geographically about House and Home. Fotoutstilling. 19th Annual European Association for International Education Conference [Kunstnerisk og museal presentasjon] . EAIE; Trondheim. 2007-09-12 - 2007-09-15.
 • Vatne, Geir. (2007) Morphology of englacial drainage channels in polythermal High Arctic glaciers. BRIDGE - Keeping it Cool . Department of Geography, University of Sheffield; Sheffield. 2007-11-06 - 2007-11-09.
 • Berthling, Ivar Thoralf; Beylich, Achim Alfred; Vatne, Geir. (2006) Coupling between hillslopes and channels in mountain fluvial systems: implications for landscape sensitivity Case study of Vinstradalen, Dovre, Norway. 1st TopoNorge Workshop . Norwegian geological survey; Trondheim. 2006-03-06 - 2006-03-07.
 • Berthling, Ivar Thoralf; Fadnes, Espen; Onsøien, Reidun; Beylich, Achim; Vatne, Geir. (2006) Sediment fluxes from debris flows in Vinstradalen, Dovrefjell, Southern Norway. Fourth ESF SEDIFLUX Science Meeting . Sediflux steering committee; Geological Survey of Norway, Trondheim. 2006-10-30 - 2006-11-01.
 • Berthling, Ivar Thoralf; Fadnes, Espen; Onsøien, Reidun; Beylich, Achim; Vatne, Geir. (2006) Sedimentflukser fra flomskred, Vinstradalen, Dovrefjell. Cryonor 2006 . Cryonor; Folldal. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Naas, Øyving Takøy; Vatne, Geir. (2006) Bedload tracing in a step-pool channel in Vinstradalen, Oppdal. Vannforskning i Norge 2006 . Norsk Hydrologiråd; Trondheim. 2006-04-25 - 2006-04-26.
 • Vatne, Geir. (2005) Breer og blodårer. Ny-Ålesund, Svalbard [Radio]. 2005-09-09.
 • Vatne, Geir. (2005) Klima og drivhuseffekten. Hva vet vi og hva tror vi om sammenhengen?. Faglig pedagogisk dag, NTNU . NTNU videre; Dragvoll, Trondhjeim. 2005-09-25 - 2005-09-25.
 • Vatne, Geir. (2003) Channel patterns and geometries of englacial conduits. 6th international symposium in glacier caves and karst in polar regions. . [Mangler data]; Ny-Ålesund, Svalbard, Norway.. 2003-09-08.
 • Vatne, Geir. (2003) Younger Dryas climate signals recorded in a terminal moraine, Kaldvelladalen, central Norway. Norsk Geologisk Forenings Vintermøte 2003 . [Mangler data]; Oslo. 2003-01-08.
 • Vatne, Geir. (2002) Formation and geometry of glacier karst (pseudokarst) in permafrost environment, Austre Broggerbreen, Svalbard. International Geographical Union 2002 Regional Conference . [Mangler data]; Durban, South Africa. 2002-08-07.
 • Vatne, Geir. (2002) Metodetriangulering med tradisjonelle og �nye� metoder - en fruktbar vei å gå? Eksempler fra brehydrologiske studier i permafrostområder. Norsk Geografisk Selskap. årskonferanse 2002. . [Mangler data]; Trondheim. 2002-04-06.
 • Vatne, Geir. (2000) Norges geomorfologi. Gjesteforelesning . Chinese Academy of Sciences; Urumqi, Xinjang, Kina. 2000-04-20 - 2000-05-10.
 • Vatne, Geir. (1999) Bruk av IKT i undervisning ved Geografisk institutt. IKT-kompetansenettverk for skolene i Sør-Trøndelag. Senter for Etterutdanning, Allforsk . [Mangler data]; Trondheim, 22. april.
 • Vatne, Geir. (1999) Geografi på Nett. SOFF m.fl.. 1999.