Bakgrunn og aktiviteter

Viktigste arbeidsoppgaver

  • Lederstøtte
  • Leder for instituttets administrative og tekniske stab
  • Budsjett og økonomioppfølging
  • Ressursplanlegging

Utdanning

  • Cand. scient fra Universitetet i Trondheim med hovedfag i fysikk
  • Bedriftsøkonom fra Kongsberg ingeniørhøgskole