Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Grønnesby, Geir; Brattli, Terje; Ystgaard, Ingrid; Ellingsen, Ellen J. Grav; Beverfjord, Aud. (2012) Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2937-0. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (8).
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Det 10. nordiske bronsealdersymposium 5.-8. oktober 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2393-4. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (6).

Del av bok/rapport

  • Grønnesby, Geir. (2016) HOT ROCKS! BEER BREWING ON VIKING AND MEDIEVAL AGE FARMS IN TRØNDELAG. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..
  • Grønnesby, Geir. (2015) Jernalderens bosetning i Trøndelag. Dalemfunnet.
  • Grønnesby, Geir. (2012) Introduksjon. Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer.
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Forord. Det 10. nordiske bronsealdersymposium. Trondheim 5.-8. okt. 2006.
  • Grønnesby, Geir. (2006) Helleristningene på Tessem, Beitstad, Nord-Trøndelag - som del av en muntlig kunnskapsoverføring. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen.

Rapport/avhandling

  • Hyttebakk, Vegar; Solvold, Grete Irene; Grønnesby, Geir. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020:1. Arkeologisk undersøkelse av fire fangstgroper ved Markøya masseuttak, Innset, Rennebu kommune, Trøndelag. 2020. ISBN 978-82-8322-222-7.