Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Geir Vegard. (2019) Friluftsliv og helse til glede for de fleste. NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål.
  • Berg, Geir Vegard. (2012) Eldre sykehuspasienter – helsefremmende tenkning i sykehus en utfordring for sykepleien. Helsefremmende sykepleie: teori og praksis.