Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg, Geir Vegard. (2012) Eldre sykehuspasienter – helsefremmende tenkning i sykehus en utfordring for sykepleien. Helsefremmende sykepleie: teori og praksis.

Rapport/avhandling

  • Berg, Geir Vegard. (2007) Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av et folkehelse- og et holistisk-eksistensielt sykepleieperspektiv. 2007. ISBN 9789185721252.
  • Juvkam, Rannveig Aure; Berg, Geir Vegard. (2000) Studentprosjekter i helsefremmende og forebyggende arbeid. Innlegg på FoU-konferanse Lillehammer 11. april 2000. 2000.
  • Berg, Geir Vegard. (1999) Studenten i sentrum : et undervisningsprosjekt organisert og gjennomført ved bruk av prinsipper fra andragogikk, didaktisk relasjonstenkning og sentrale sykepleiebegreper. 1999.