Bakgrunn og aktiviteter

Om PhD-stillingen

Gaspard Philis er doktorgradstudent ved Institutt for Biologiske Fag Ålesund ved NTNU, finansiert av NTNU bærekraft. Dette PhD-prosjektet gjennomføres i samarbeid med RISE - Svenske Forskningsinstituttet og Den Norske Veterinærinstituttet, og er knyttet til NTNU Akvakultur Pilot prosjekt støttet av NTNU Oceans og NTNU Bærekraft.

Videre deltar Gaspard Philis i utviklingen av ISO/NP 22948 Carbon Footprint for Seafood - Product Category Rules (CFP-PCR) og rapporten "Assessment of the impacts of land-based activities on marine and coastal resources and environment" ledet av UNEP International Resource Panel.

Forskningsområde

Dette doktorgradsarbeidet fokuserer på temaet bærekraft for akvakultur, og mer spesifikt om kvantitative målinger av miljøbelastning fra den norske oppdrettsnæringen. Vår forskningsinnsats fokuserer på å forbedre forståelsen av dagens livssyklusanalyse (LCA) som måler miljøpåvirkningen av norsk lakseproduksjon. For å arbeide mot dette målet, har to hovedområder for forskning blitt identifisert:

  • Kvantifisering av miljøkonsekvensene forbundet med biologiske avlusninger for den norske oppdrettsnæringen (vugge til grav).
  • Kvantifisering av miljøbelastningen forbundet med mekaniske og kjemiske avlusninger, inkludert påvirkninger avledet av økt dødelighet (vugge til grav).
  • Sammenligning av LCA-resultater av lakselusbehandlinger ved bruk av en innovativ stokastisk multikriteria-akseptabilitetsanalyse, med spesifikt vektingsregime.

Tidligere arbeid

  • "Sammenligning av primærenergi og fosforfotavtrykk fra soyabønne- og makroalgeproteiner - Material/stoff strømanalyse (MFA/SFA)". Denne studien var en del av miljøvurderingen som ble utført i forskingsprosjektet PROMAC.
  • Deltakelse i en MFA/SFA-studie vedrørende sporing av plast (Nylon, PE, PP) innebygd i fiskeredskaper som er tapt og kastet over bord av norske fiskeflåter i havet (studie utført under Circular Ocean Project).

Utdanning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Deshpande, Paritosh; Philis, Gaspard; Aspen, Dina Margrethe. (2018) Using Fishermen Survey to Realize the Behavior of Typical Fishing Gears upon Deployment and Potential Estimates of Gears Lost Annually in Norway. Sixth International Marine Debris Conference . UN Environment and NOAA; San Diego. 2018-03-12 - 2018-03-16.
  • Philis, Gaspard; Gracey, Erik Olav; Gansel, Lars Christian; Fet, Annik Magerholm; Rebours, Celine. (2018) A material and substance flow analysis of soybean and seaweed-based aquafeed proteins. 24th International Sustainable Development Research Society Conference - Action for a sustainable world: from theory to practice . International Sustainable Development Research Society; Messina. 2018-06-13 - 2018-06-15.
  • Philis, Gaspard; Ziegler, Friederike; Gansel, Lars Christian; Jansen, Mona Dverdal; Gracey, Erik Olav; Stene, Anne. (2018) Life Cycle Assessment (LCA) of salmonid aquaculture systems: status and perspectives. 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2018 (LCA Food) . Kasetsart University & King Mongkut's University; Bangkok. 2018-10-16 - 2018-10-20.