Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med teknologi- og vitenskapshistorie.

For mer om mitt arbeid om kybernetikkens historie, se www.alltidrabiat.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Paulsen, Gard. (2019) Alltid rabiat: Jens Glad Balchen og den kybernetiske tenkemåten. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245025460.
  • Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen; Paulsen, Gard. (2014) Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag. 2014. ISBN 978-82-8071-256-1.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling