Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Låker, Jannicke; Enstad, Marika; Törner, Josef; Malme, Hilde; Ljunggren, Erik; Teljer, Per; Frigstad, Gard Olav; Fjordholm, Helga. (2014) Boogie With YOu. null
  • Låker, Jannicke; Nilsen, Ulf; Broch, Ulla; Sjøblom, Cathe; Frigstad, Gard Olav. (2014) [uten tittel]. null

Bøker

  • Dietrichson, Espen; Frigstad, Gard Olav. (2012) The fog. 2012.

Del av bok/rapport

  • Frigstad, Gard Olav. (2012) Tilforlatelig og fordektig = Trustworthy and devious. The fog.