Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjekt
 • Studerer hvordan stater deltar og samarbeider i multinasjonale militære operasjoner
 • Fokus på bruken av engasjementsregler og nasjonale restriksjoner
Kompetanse
 • Internasjonal politikk
 • Utenrikspolitisk analyse
 • Sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Sivil-militære-relasjoner
 • Militære operasjoner
Bakgrunn

Utdannelse

 • Bachelorgrad og mastergrad i statsvitenskap fra NTNU
 • Befalsskole og krigsskole fra Luftforsvaret

Erfaring

 • Har erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masterkurs ved NTNU
 • Har undervist og veiledet studenter ved bachelorutdanningen ved Luftkrigsskolen
 • Erfaring som offiser i Luftforsvaret, inkludert tjeneste i internasjonale operasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Almlid, Geir; Frost-Nielsen, Per Marius. (2015) Modern War. War: An Introduction to Theories and Research on Collective Violence (2nd edition).
 • Frost-Nielsen, Per Marius. (2013) Norske kampfly i Afghanistan 2006. Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering.
 • Frost-Nielsen, Per Marius. (2010) Hvordan studere politisk kontroll av militærmakten?. Strategisk ledelse i krise og krig.

Rapport/avhandling

 • Frost-Nielsen, Per Marius. (2013) Norske kampfly i Afghanistan - Politisk kontroll og engasjementsregler. Akademika forlag. 2013. Luftkrigsskolens skriftserie (28).
 • Frost-Nielsen, Per Marius. (2009) Rules of Engagement: En utenrikspolitisk case-analyse av den politiske kontrollen av norske kampfly i Operation Enduring Freedom, Afghanistan 2002-2003. 2009.
 • Frost-Nielsen, Per Marius; Sæveraas, Torgeir Ekerholt. (2009) Luftmakt og teknologi – realisme eller overmot? Hvilken effekt har teknologi i krig?. Akademika forlag. 2009. Luftkrigsskolens skriftserie (21).