Bakgrunn og aktiviteter

Aktiviteter

HMS-koordinator, Fagbestiller

Underviser i følgende emner:
  • grunnleggende medisinsk laboratorieteknologi
  • blodprøvetaking
  • fysikk med måleteknikk
  • organisk kjemi og biokjemi
  • Samhandling og etikk.

 

Bakgrunn

2015-           Overingeniør, Institutt for Bioingeniørfag, NTNU
2010-2015   Yrkeshygieniker, HMS- og Kvalitetsleder, AktiMed Norge AS
2009-2010   Selvstendig næringsdrivende, Rosenborg Testlab
2006-2009   Ansvarlig testlab, Rosenborg Ballklub
1994-2006   Diverse stillinger(Bioing III, Bioing II, Seksjonsleder), Medisinsk Biokjemi, St. Olavs Hospital

Utdannet som Bioingeniør ved Trondheim IngeniørHøgskole i perioden 1991-1994.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Landrø, Lars Gunnar; Vågen, Frode. (2016) Gründercamp som undervisningsmetode. Bioingeniørkongressen 2016 . Bioingeniørfaglig Institutt NITO; Oslo. 2016-06-01 - 2016-06-03.