Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Thorkildsen, Gunnar; Larsen, Helge B.; Mathiesen, Ragnvald H.; Mo, Frode. (1998) Test Experiments with the KUMA6 Diffractometer at the SNBL, EH-2. Project 01-02-115. 1998.