Bakgrunn og aktiviteter

Om Fride Vullum-Bruer

Jeg kom til NTNU i januar 2006 og jobbet som postdoktor frem til midten av september i 2008. Da fikk jeg jobb som førsteamanuensis innen området nanoteknologi ved Institutt for Materialteknologi.

Mine forskningsinteresser ligger hovedsakelig innen batteriteknologi. Og for øyeblikket har jeg aktiviteter på Li-ion, Mag-ion og Li-luft batteri. Jeg jobber mye med katodematerialer, men har også aktivitet på anoder og elektrolytt. Min hovedkompetanse ligger på syntese og karakterisering av uorganiske materialer.

I tillegg til batteriaktiviteten, så er jeg generelt interresert i syntese og karakterisering av uorganiske nanostrukturerte materialer. Jobber litt med tynnfilmer til anvendelse inne solceller. Har tidgliere også jobbet med keramiske materialer til brenselceller og gasspermeable membraner.

Fag jeg underviser eller har undervist:

TMT 4320 Nanomaterialer

TMT 4245 Funksjonelle Materialer

TMT 4515 Kjemiske metoder for syntese og karakterisering av nanomaterialer, fordypningsemne

TMT 4510 Nanoteknologi, fordypningsprosjekt

TMT 4345 Materialfremstilling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner