Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Eg er ein PhD stipendiat i FACET-gruppa på Institutt for Materialteknologi på NTNU.

Gjennom mitt PhD arbeid utforsker eg lagvise, heksagonale materialar for bruk i energiteknologi, med hovudfokus på syntese, prosessering og karakterisering.

Ekspertise

Gjennom mitt arbeid har eg fått god erfaring innanfor syntese av keramiske materialer, både gjennom faststoffsyntese av bulkpulver og våtkjemisk syntese av nanokrystallinsk pulver. Eg har brei erfaring innanfor karakterisering av keramske materialer, bl.a. røntgendiffraksjon (XRD), elektronmikroskopi (SEM), dilatometri, og termogravimetrisk analyse (TGA). 

Bakgrunn

Eg er utdanna sivilingeniør frå NTNU, gjennom studieprogrammet Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ) med spesialisering innanfor materialkjemi og energiteknologi (2018).