Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ellefmo, Steinar Løve; Søreide, Fredrik. (2019) Quantifying the Unknown. Marine Mineral Resource Potential on the Norwegian Extended Continental Shelf. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 978-82-02-65035-3.
  • Jasinski, Marek E.; Søreide, Fredrik. (2016) The Deepest Dig. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1920-9.
  • Søreide, Fredrik. (2011) Ships from the depths : deepwater archaeology. Texas A&M University Press. 2011. ISBN 978-1603442183.
  • Bryn, Petter; Jasinski, Marek E.; Søreide, Fredrik. (2007) Ormen Lange - Pipelines and Shipwrecks. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011318.

Del av bok/rapport

  • Ludvigsen, Martin; Søreide, Fredrik; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Zylstra, Michael; Pardey, Marshall. (2017) ROV based drilling for deep sea mining exploration. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.
  • Sture, Øystein; Ludvigsen, Martin; Søreide, Fredrik; Aas, Lars Martin Sandvik. (2017) Autonomous underwater vehicles as a platform for underwater hyperspectral imaging. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.

Kompetanseord