Bakgrunn og aktiviteter

Controller for Kavli Insitute for Systems Neuroscience og økonomirådgiver i Søknadshjelpen ved MH-fakultetet.

 

Søknadshjelpen:

  • Bistår med budsjettering og rådgivning ved EU-søknader og større nasjonale utlysninger med sentral forankring.

 

Sentrale arbeidsoppgaver som controller:

  • Økonomirådgivning
  • Lederstøtte
  • Rapportering og analyse
  • Plan- og budsjettarbeid