Bakgrunn og aktiviteter

I forskningen min prøver jeg å benytte nye røntgenspredningsteknikker, samt ikke-lineær optisk mikroskopi, til bedre å kunne avbilde og forstå nano- og mikrostruktur i brusk og bein. 

 

Bakgrunn:

Stipendiat, institutt for fysikk, NTNU, 2016-

Teknisk ingeniør, Aquastructures AS, 2014-2016

MSc. Teknisk fysikk (siv.ing.), NTNU,  2013

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner