Bakgrunn og aktiviteter

Hva gjør jeg?

  • Overingeniør ved  NTNU Multimediesenteret. Teknisk ansvar for Kunnskapsportalen ved kunnskapssentret på St. Olavs hospital.
  • AV-systemdesign, prosjektgjennomføring