Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • Linear Eddy Model
  • Forbrenning 

Utdanning 

  • Bachelor i Matematikk, informatikk og teknologi, UiO (2013)
  • Master i Matematikk, Algebraisk Geometri, UiO (2015)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner