Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som stipendiat innenfor styring av kontrollere i mikronett. Hovedfokuset I oppgaven er på systemtjenester, deling av effekt mellom omformere og kvalitet på effekt. Eksperimentelt arbied med fokus på HIL-testing er lagt vekt på. Masteroppgaven min dreide seg om pålitelighetstesting av SiC MOSFET ved å bruke den akselererte levetidstesten power cycling. Det akademiske året 2015-2016 tilbrakte jeg ved ETH i Zürich.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport