Fredrik Christensen

Prosjektleder Innovasjon og omstilling i Universitetskommune TRD 3.0

ØK fakultetsadministrasjon Fakultet for økonomi

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som prosjektleder for området Innovasjon og omstilling i Universitetskommune TRD 3.0.

Som prosjektleder har jeg arbeidssted ved Trondheim kommune og NTNU.

Universitetskommunens rolle er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor. Les mer om Universitetskommunen her.
 

Tildligere arbeid ved NTNU:

 • Daglig leder for EnergiKontakten.
  EnergiKontakten er et samarbeidsforum mellom næringsliv/industri/forvaltning og studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU. Forumet har et styre bestående av representanter fra medlemsbedriftene og organisasjonene samt studenter og ansatte ved NTNU. EnergiKontakten skal bidra til å styrke fremtidig kompetanse og kapasitet innenfor energi og miljø. Som Daglig leder har jeg ansvar for å følge opp og iverksette styrets beslutninger, samt representere EnergiKontakten utad. Videre inngår prosjektledelse, koordinering av aktiviteter, verving av nye medlemmer, utarbeide informasjonsplan og budsjett og regnskap, følge opp arbeidsoppgaver som er delegert til studenter, samt ha kontakten med våre ca 50 medlemsbedrifter. For å nevne noe.
  Se www.ntnu.no/energikontakten for mer informasjon om nettverket.
   
 • Ulike rådgiveroppgaver for instituttet:
  • Prosjektleder Digital vurdering.
  • Implementering av ny sensorordning for masteroppgaver.
  • Håndtering av høringer.
  • Seminararrangering.
  • Rekrutteringsarbeid.
  • Planlegging og gjennomføring av ekskursjon for 1. årskurs.
    
 • Rådgiver ved FME HydroCen. 
  HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME. HydroCen skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor. HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å opprettholde og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Forskningen i HydroCen fokuserer på tekniske fagområder i synergi med økonomi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
  Se www.ntnu.no/hydrocen for mer informasjon om senteret.
   
 • Webansvarlig ved Institutt for Elkraftteknikk.
  Utvikling av nye websider for instituttet.
   
 • Koordinator for Senter for fornybar energi (SFFE).
  SFFE var et virtuelt senter eid av NTNU, SINTEF, IFEo og UiO og gjennom disse var knyttet opp til flere hundre forskere innen fornybar energi. Senteret var til stede i flere av avdelingene til eierne, og hadde gjennom ledergruppen gode kontakter i mange ulike fagmiljøer. Senter for Fornybar Energi ble etablert i 2004, og var først et samlende organ for NTNU og SINTEF. I desember 2005 ble IFE en likeverdig partner og i 2011 ble UiOs Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet medeier i SFFE. Målet til SFFE var å øke kvalitet, effektivitet og omfang av undervisning, forskning, utvikling og innovasjon innen fornybar energi i Norge. SFFE ble til daglig ledet av koordinator, i samarbeid med ledergruppen.
   
 • Administrasjonsmedarbeider og Informasjonsansvarlig ved Smartgridsenteret - The Norwegian Smartgrid Centre. The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering. Se www.smartgrids.no for mer informasjon om senteret.