Fredrik Carlsen

Professor Institutt for samfunnsøkonomi
73591931
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 563

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med: Offentlig økonomi, helseøkonomi, regionaløkonomi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner