Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i søknadshjelpen og er koordinator for kjernefasilitetene ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Oppgaver i søknadshjelpen:

  • Gi råd om hvilke utlysninger du kan søke
  • Gjennomlesning og tilbakemelding på søknader til eksterne finansieringskilder
  • Kurs og workshopper i søknadsskriving
  • Administrerer fakultetets eRA Commons konto for søknader til National Institute of Health i USA.

Jeg har bakgrunn som idrettsfysiolog med mastergrad fra NTNU. i 2019 fullførte jeg doktorgrad i molekylærmedisin hvor jeg så på effekten av trening på mitokondriefunksjon i hjertesykdommer.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner