Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har bakgrunn som idrettsfysiolog med mastergrad fra NTNU. i 2019 fullførte jeg doktorgrad i molekylærmedisin hvor jeg så på effekten av trening på mitokondriefunksjon i hjertesykdommer.

Nå jobber jeg som rådgiver ved forskningsseksjonen på fakultet for medisin og helsevitenskap hvor jeg blant annet har ansvar for koordinering av fakultetets kjernefasiliteter og infrastruktur.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner