Bakgrunn og aktiviteter

Software Researcher at Department of Engineering Cybernetics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Leira, Frederik Stendahl; Fossen, Thor I.. (2017) Object Detection and Tracking With UAVs. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2010-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).