Bakgrunn og aktiviteter

Research topic: Infrared Object Detection & Tracking in UAVs
Main Supervisor: Thor Inge Fossen