Bakgrunn og aktiviteter

Research topic: Infrared Object Detection & Tracking in UAVs
Main Supervisor: Thor Inge Fossen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Helgesen, Håkon Hagen; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2017) Detection and Tracking of Floating Objects using an UAV with Thermal Camera. Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles.
  • Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2017) A UAV Ice Tracking Framework for Autonomous Sea Ice Management. 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems.
  • Helgesen, Håkon Hagen; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2016) Tracking of Marine Surface Objects from Unmanned Aerial Vehicles with a Pan/Tilt Unit using a Thermal Camera and Optical Flow. 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Leira, Frederik Stendahl; Trnka, Kenan; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2015) A Light-Weight Thermal Camera Payload with Georeferencing Capabilities for Small Fixed-Wing UAVs. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Skjong, Espen; Nundal, Stian Aas; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne. (2015) Autonomous search and tracking of objects using model predictive control of unmanned aerial vehicle and gimbal: Hardware-in-the-loop simulation of payload and avionics. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).