Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Sivilingeniør (teknisk fysikk), doktor ingeniør (raffineringsmetallurgi), bedriftsøkonom BI

Underviser: AR100708 Statistikk for samfunnsfag, AR100914 Matematikk for økonomifag, IE201312 Måleteknikk med statistikk (statistikk-delen), BR100209 Matematikk og statistikk for kjemi og biologi (statistikk-delen). Har tidligere undervist i alle ordinær matematikk-fag for ingeniørstudenter (bachelor).

Erfaring: Forsker ved SINTEF NHL (Norsk Hydroteknisk Laboratorium) og SINTEF Materialteknologi fra 1985-1999. Førsteamanuensis i realfag med hovedvekt på statistikk ved Høgskolen i Ålesund fra 1999-2015.

Publikasjoner

F. Frisvold: Melt Filtration, Aluminium Melt Refining and Alloying - Theory and Practice, Melbourne, July 10-12, 1989
 
F. Frisvold, T.A. Engh and E. Bathen: Measurement of Filtration Efficiency of an Alcoa 528 Filter, Light Metals 1990, Anaheim, Feb. 19-22 , 1990
 
F. Frisvold and T.A. Engh: Measurement of Efficiency of Bed Filters, Modelling, Symposium Stranggießen, Bad Nauheim, Germany, Nov. 15-16, 1990
 
F. Frisvold: Filtration of Aluminium. Theory, Mechanisms, and Experiments, Dr.ing.-Thesis, The Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway, 1990
 
F. Frisvold and T.A. Engh: Modelling of Bed Filters - Separation Mechanisms, International Symposium on Extraction, Refining and Fabrication of Light Metals at the 30th Annual Conference of Metallurgists of CIM, Ottawa, Ontario, Canada, August 18-22, 1991
 
F. Frisvold and T.A. Engh: Fundamentals of Filtration, Second Australian Asian Pacific Course and Conference, Aluminium Melt Refining and Casting, Melbourne, Australia, July 1-4, 1991
 
T.A. Engh and F. Frisvold: General Principles of Melt Treatment, Second Australian Asian Pacific Course and Conference, Aluminium Melt Refining and Casting, Melbourne, Australia, July 1-4, 1991
 
F. Frisvold, T.A. Engh, S.T. Johansen and T. Pedersen: Removal of Inclusions - A Survey and Comparison of Principles, Light Metals 1992, San Diego, March 1-5, 1992
 
F. Frisvold, T. A. Engh, D. Langberg and D.S. Voss: Alloying of Aluminium by Continuous Mg-Rod Feeding, Light Metals 1994, San Francisco, Feb. 28 - March 3, 1994
 
F. Frisvold and T.A. Engh: Principles of Aluminium Melt Treatment, Symposium Stranggießen, Bad Nauheim, Germany, Nov. 9-10, 1995
 
F. Frisvold, T.A. Engh and D.S. Voss: Molten Aluminium Pumping and Hydrogen Removal by Gas Lift: Water Model Studies and Preliminary Molten Aluminium Experience, 4th International Conference on Molten Aluminium Processing, Orlando, Nov. 12-14, 1995
 
F. Frisvold, P. Bakke, E. Øvrelid, N.E. Hald and T.A. Engh: Hydrogen and Inclusion Content in Recycled Aluminium at Holmestrand Rolling Mill, Light Metals 1996, Anaheim
 
B. Hop, F. Frisvold, B. Rasch and S.T. Johansen: The Fluid Mechanics in the HI10 Hycast Reactor, Light Metals 1997, Orlando
 
M. Syvertsen, F. Frisvold, T.A. Engh and D.S. Voss: Hydrogen Removal from Aluminium in Co-Current and Counter-Current Bubble Columns, Light Metals 1999, San Diego
 
M. Syvertsen, F. Frisvold, T.A. Engh and D.S. Voss: Development of a Compact Deep Bed Filter for Aluminium, Light Metals 1999, San Diego
 
H.S. Tathgar, P. Bakke, E. Øvrelid, J. Fenstad, F. Frisvold og T.A. Engh: Solubility of Nickel in Molten Magnesium-Aluminium Alloys above 650°, Light Metals 2000, Nashville, March, 2000
 
S. Farner, F. Frisvold and T.A. Engh: Remelting by Continuous Feeding of Rolled Scrap into a Melt, Light Metals 2000, March, 2000
 

Patenter

S. Briseid, T.A. Engh, F. Frisvold, J.O. Løland, J. Voje og D.S. Voss, Device for Filtration of Molten Metals, Norwegian Patent 174164
 
P. Bakke og F. Frisvold, Apparatus and Method for Flux-Free Refining of Magnesium and Magnesium Alloys, Norsk Patentnr. 311437
 

Rapporter

F. Frisvold, Tidsavhengig rekombinasjon av ioner i væsker studert ved numerisk løsning av Smouluchowskiligningen, Hovedoppgave ved NTH, Almenavdelingen, linjen for teknisk fysikk, 1984
 
F. Frisvold, I. A. Bertelsen og O. Malmo, Svingende vannsøyle, Kværner Brug A/S, Skrå tunnel, Forsøksresultater I, SINTEF-rapport STF60 F85117, 1985
 
F. Frisvold, O. Malmo og M. Skille, Svingende vannsøyle, Kværner Brug A/S, Prototyp Toftestallen, Program for logging og analyse, versjon I, SINTEF-rapport STF60 F85118, 1985
 
O. Malmo og F. Frisvold, Bølgemålinger ved Toftestallen, Bearbeidede måledata okt 84 - sept 85, SINTEF-rapport STF60 F85153, 1985
 
F. Frisvold og O. Malmo, Bølgemålinger ved Toftestallen, Bearbeidede måledata oktober 1985 - april 1986, SINTEF-rapport STF60 F86088, 1986
 
O. Malmo og F. Frisvold, Prototype MOWC, Toftestallen, Test results I, SINTEF-rapport STF60 F86142, 1986
 
O. Malmo og F. Frisvold, Prototype MOWC, Toftestallen, Test results I - Appendies B-E, SINTEF-rapport STF60 F86145, 1986
 
F. Frisvold og O. Malmo, Prediktert bølgeklima ved Fugløy, SINTEF-rapport STF60 F86129, 1986
 
O. Malmo og F. Frisvold, MIROS-postprocess, Program documentation, SINTEF-rapport STF60 F86104, 1986
 
O. Malmo og F. Frisvold, Users guide to MIROS-postprocess, SINTEF-rapport STF60 A86103, 1986
 
M. Mathiesen og F. Frisvold, Bjogna fyr - bølgeanalyse, SINTEF-rapport STF60 F87020, 1987
 
F. Frisvold, Prototyp svingende vannsøyle, Toftestallen, Test resultater II, SINTEF-rapport STF60 F87076, 1987
 

F. Frisvold, Filtration of molten metals, SINTEF-rapport STF34 A88137, 1988

F. Frisvold, Filtrering av aluminium - industrielle målinger rundt et Alcoa-528-filter, SINTEF-rapport STF34 F89031, 1989
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Filtrering av aluminium - fuktning og adhesjon, SINTEF-rapport STF34 A89109, 1989
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Filtrering av metallsmelter, SINTEF-rapport STF34 F89058, 1989
 
F. Frisvold, S. T. Johansen og T. A. Engh, Smelteraffinering/Strømning i raffineringsreaktor, SINTEF-rapport STF34 A91077, 1991
 
T.-Å. Holand, F. Frisvold og T. A. Engh, Vannmodellstudie av gassløfte-pumpe, SINTEF-rapport STF34 F91145, 1991
 
F. Frisvold, T. A. Engh og S. T. Johansen, Separasjonsmekanismer for fjerning av inneslutninger fra aluminium, SINTEF-rapport STF34 F91079, 1991
 
F. Frisvold, T. A. Engh, S. T. Johansen og K. Venås, Utstyrsløsninger for fjerning av inneslutninger fra aluminium, SINTEF-rapport STF34 F91144, 1991
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Vannmodellforsøk med sylindrisk kassettfilter med gassløftepumpe i symmetriaksen, SINTEF-rapport STF34 F92151, 1992
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Innledende innlegeringsforsøk i aluminium med magnesiumstang, SINTEF-rapport STF34 F92170, 1992
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Vannmodell av innstrømning i valseblokk, SINTEF-rapport STF34 F93232, 1993
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Hastighetsmålinger ved oppløsningsmetoden, SINTEF-rapport STF34 F93081, 1993
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Prediction of temperature distribution inside subsea wellhead silo, SINTEF-rapport STF24 F93012, 1993
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Vannmodell av innstrømning i valseblokk: strømning i fordelerposen, SINTEF-rapport STF24 F94514, 1994
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Innstrømning i valseblokk: Kvantifisering av godhet til forskjellige dyse- og poseparametre, SINTEF-rapport STF24 F94705, 1994
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Måling av væskehastigheter i flytende metall, SINTEF-rapport STF24 F94589, 1994
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Testing of a new prototype filter by measurements of inclusions in remelted aluminium, SINTEF-rapport STF24 F94706, 1994
 
E. Haugland og F. Frisvold, Studium av partikkleavsetning til enkeltboble, SINTEF-rapport STF24 F94708, 1994
 
E. Haugland, F. Frisvold og K. Venås, Apparatur for studium av partikkelavsetning til enkeltboble, SINTEF-rapport STF24 F94672, 1994
 
E. Haugland, S. Grådahl, T. A. Engh og F. Frisvold, Partikkelkonsentrasjon i aluminium. Delrapport I, SINTEF-rapport STF24 F94626, 1994
 
F. Frisvold og E. Øvrelid, Måling av inneslutninger og hydrogen i resirkulert aluminium, SINTEF-rapport STF24 F94707, 1994
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Resirkulering av aluminium, SINTEF-rapport STF24 A94507, 1994
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Hastighetsmålinger ved oppløsningsmetoden. Del II, SINTEF-rapport STF24 F94619, 1994
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Gas lift pump in order to increase filter flexibility, SINTEF-rapport STF24 F94634, 1994
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Innstrømning i valseblokk: T-dyse, SINTEF-rapport STF24 F95620, 1995
 
F. Frisvold, E. Øvrelid og T. A. Engh, Sluttrapport: EXPOMAT Kompetanseutvikling - Resirkulering, SINTEF-rapport STF24 A95622, 1995
 
F. Frisvold, P. O. Grøntvedt og T. A. Engh, Dyse for gasspyling - vannmodellforsøk, SINTEF-rapport STF24 F95565, 1995
 
F. Frisvold, P. O. Grøntvedt og T. A. Engh, Dyse for gasspyling - vannmodellforsøk. Delrapport II, SINTEF-rapport STF24 F95582, 1995
 
F. Frisvold og S. T. Johansen, Study of sample line inlet, SINTEF-rapport STF24 F95545, 1995
 
E. Øvrelid, F. Frisvold og T. A. Engh, Removal of nickel from pure magnesium. A laboratory study of the feasibility of using elements Zr, Mo, Mn, V, Hf, Ti, and Ta as media for removal of Ni. Part I., SINTEF-rapport STF24 F96626, 1996
 

F. Frisvold, Wood's metall - et litteratursøk, SINTEF-rapport STF24 F96532, 1996

F. Frisvold, M. Syvertsen og T. A. Engh, Fysikalske data - en litteraturgjennomgang, SINTEF-rapport STF24 F96562, 1996
 
F. Frisvold, Måling av fysikalske data. Vurdering av hvilke fysikalske data som er de mest kritiske ved beregninger, SINTEF-rapport STF24 F96548, 1996
 
F. Frisvold, M. Syvertsen og T. A. Engh, Måling av filtreringseffektiviteten til prototyp sylinderfilter, SINTEF-rapport STF24 F96589, 1996
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Sluttrapport: EXPOMAT Filterutvikling, SINTEF-rapport STF24 F96511, 1996
 
B. Hop, F. Frisvold og S. T. Johansen, Laser Doppler hastighetsmålinger og 3D-beregninger for en standard Hydro-rotor montert i en HI10 reaktor, SINTEF-rapport STF24 F96567, 1996
 
F. Frisvold, E. Øvrelid og T. A. Engh, Casting of extrusion ingots. An experimental investigation of the ingot surface structure in conjunction with the variation of temperature, pressure, and surface bath vertical movement. Part I., SINTEF-rapport STF24 F97608, 1997
 
F. Frisvold, E. Øvrelid A. L. Dons, B. Karlsen og T. A. Engh, Casting of extrusion ingots. An experimental investigation of the ingot surface structure in conjunction with the variation of temperature, pressure, and surface bath vertical movement. Part II., SINTEF-rapport STF24 F97639, 1997
 
F. Frisvold og T. A. Engh, Oxidation of aluminium. A literature survey., SINTEF-rapport STF24 F97592, 1997
 
F. Frisvold, S. Prytz og P. O. Grøntvedt, Melting of scrap - dross losses and aluminium content, SINTEF-rapport STF24 F97696, 1997
 
F. Frisvold, E. Øvrelid og T. A. Engh, Measurement of strength of the oxide skin, literature survey., SINTEF-rapport STF24 F98601, 1998
 
E. Øvrelid og F. Frisvold, Oxide skin strength measurement apparatus, SINTEF-rapport STF24 F98671, 1998
 
E. Øvrelid, F. Frisvold og I. Solheim, Heating of lacquered aluminium plates in argon and air,
SINTEF-rapport STF24 F98503, 1998
 

Lærebøker

F. Frisvold og J.G. Moe, Statistikk for ingeniører, Fagbokforlaget, 2004

P.-E. Kleive og F. Frisvold, Diskret matematikk og lineær algebra, 4. utgave, Fagbokforlaget, 2007

P.-E. Kleive og F. Frisvold, Matematiske metoder 2, 3. utgave, Fagbokforlaget, 2008

P.-E. Kleive og F. Frisvold, Matematiske metoder 1, 4. utgave, Fagbokforlaget, 2009

P.-E. Kleive og F. Frisvold, Matematiske metoder 3, 2. utgave, Fagbokforlaget, 2011