Bakgrunn og aktiviteter

 

NTNUs historiske arkiv, Dora. Tilhører dokumentasjonsforvaltningsgruppa under Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning.

Ansvarsområder

 •  Mottak, ordning og avlevering av arkiv
 •  Innsyn
 •  Veiledning overfor arkivskapere før oversendelse av materiale til historisk arkiv

Erfaring

 • Privat sektor: økonomi, administrasjon, markedsføring, salgs- og avdelingsledelse, finansiering, reklame
 • Offentlig sektor: arkeologisk felt- og rapportarbeid, deltagelse i arkeologiske forskningsprosjekt. Ordning, kvalitetssikring, opplæring og arbeidsledelse i forbindelse med digitaliseringsprosjekt kulturhistoriske arkiver.

Utdannelse

 • Cand. philol med hovedfag arkeologi, NTNU
 • Diplom markedsøkonom fra Norges Markedshøyskole (nå under Bedriftsøkonomisk Institutt), Oslo
 • Studium i økonomi og administrasjon, Møre og Romsdal Distriktshøgskole, Molde

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Asprem, Frank. (2013) The earliest agriculture in central Norway - an overview of indications from the Steinkjer area in North Trøndelag. The Border of Farming Shetland and Scandinavia. Neolithic and Bronze Age Farming.
 • Asprem, Frank. (2012) Neolitiseringen i Midt-Norge - En utvikling i flere trinn?. Agrarsamfundenes ekspansion i nord.

Rapport/avhandling

 • Asprem, Frank; Bjerck, Hein Bjartmann. (2005) Jordbrukets røtter i Midt-Norge. En forskningsstatus. 2005.