Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

2016 -      Instituttleder ved NTNU, Fakultet for Teknologi, Institutt for Maskinteknikk og logistikk

2013 - 15 Studieleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Teknologi, Program for Maskinteknikk  og logistikk

2008 - 12 Studieretningleder og høgskolelektor ved studieretning Konstruksjonsteknikk, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Teknologi, Program for Maskinteknikk  og logistikk

1995 - 07 Rådgiver innen IKT med fokus på samhandling mellom arbeidsgrupper lokalisert på forskjellige steder.

1993 - 94 Teknisk Sjef ved AS Gråkallbanen

1992         Daglig leder ved Beitstad Trevare as

1989 - 91 Prosjektleder ved NOTEKO i Verdal

1988        Vitenskapelig assistent ved Institutt for Maskinkonstruksjon ved NTH

1985 - 89 Forsker ved SINTEF avd. for Maskinkonstruksjon

1979 - 81 Skipsingeniør ved Sigbjørn Iversen Mek.Verksted - Skipsbyggeri A/S, Flekkefjord

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Prosjekt: Innovative lærings- og utviklingsprosesser ved lærer- og teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. (HiST). Medforfatter på Sluttrapport. ISBN: 978-82-7877-238-6 (elektronisk utgave). ISBN: 978-82-7877-237-9 (trykt utgave). http:// entreprenorskap.hist.no/

Foredrag på konferanse ved NTNU om problem basert læring (PBL), mars 1999

Kommunikasjon, Internett, Intranett, WWW og undervisning Oppdragsgiver: NFR/NTNU Produktivitet 2005. INVENTAS senter for industriell produktutvikling AS. Desember 199

Foredrag ved Norsk Konferanse for læring og utdanning 1997.

Almli, Frank and Hildre, Hans Petter. 1997. Experiences with Multimedia and Internet as a remote student at Stanford University. Proceedings of the Creative Collaboration in Virtual Communities, Sydney, 14-15 February, University of Sydney. http://wwwfaculty.arch.usyd.edu.au/kcdc/conferences/VC97/papers/almli.html
            
“Samarbeidsdatasystemer og Desktop videokonferanseutstyr TRADECONSULT rapport 1996 for SINTEF Materialteknologi

“Personal Banking Terminal Project”Medforfatter til rapport for NCR Scotland Ltd. i forbindelse med mekatronikkurset ved Stanford University.

"Senter for datamaskinintegrert produksjon."
            NOTEKO rapport januar 1992.

"Information Management  and Processing in Engineering Design." Foredrag ved workshop Design Management and Environment ved International Conference on Engineering Design (ICED 91) 25-27 august 1991, Zurich.

"LAFTHUSFABRIKK en forstudie" NOTEKO rapport datert 10.05.90.

"MEKANISK RENSEMASKIN en forstudie"NOTEKO rapport datert 30.04.90.

"INGENIØRUTDANNING I NORD-TRØNDELAG Forslag til linjevalg nr. to ved Høgskolen i Levanger". NOTEKO rapport datert 09.03.90.

"Teknologiassistanse Trappeproduksjon" SINTEF rapport STF17 F88042, Trondheim 1988

"Bediftsstrategi for Hammer Snekkeri A/S" SINTEF rapport STF18 F88041,Trondheim 1988

"DAK/DAP for trevarefabrikker i Steinkjer-distriktet" SINTEF rapport STF18 A88022, ISBN 82-595-4856-9, Trondheim 1988

"A study of Information Flow During the Product Development Process" Proc. of International Conference on Engineering Design (ICED 88) 23-25 august 1988, Budapest.

"Integrert Produktutvikling - teori eller virkelighet?" SINTEF rapport STF18 A87039, ISBN 82- 595-4851-8, Trondheim 1987

"Seminar Produktfornyelse - Integrert Produktutvikling" SINTEF rapport STF18 A87039, ISBN 82-595-4506-3, Trondheim 1987

"Norsk Industri satser på integrert produktutvikling" Teknisk Ukeblad nr. 2 1987.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling