Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Kelberlau, Felix; Neshaug, Vegar; Lønseth, Lasse; Bracchi, Tania; Mann, Jakob. (2020) Taking the motion out of floating lidar: A method for correcting estimates of turbulence intensity. DeepWind'2020 . EERA; Trondheim. 2020-01-15 - 2020-01-17.
  • Kelberlau, Felix. (2019) Better turbulence spectra from DBS scanning wind lidar. Wind Energy Science Conference 2019 . EWEA; Cork. 2019-06-16 - 2019-06-20.
  • Kelberlau, Felix; Bracchi, Tania. (2017) Influence of turbulence characteristics on power production. DEWEK 2017 ; Bremen. 2017-10-17 - 2017-10-18.