Bakgrunn og aktiviteter

Eystein Grusd er doktorgradsstipendiat i prosjektet "Team training to support medication administration in prehospital care" i pasientsikkerhetsgruppa ved Institutt for helsevitenskap, Gjøvik. Prosjektet er ett samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Sykehuset Innlandet.

Han er utdannet Lærer, Ambulansearbeider og Paramedic og har master i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo med tittelen "I hvilken grad er det sammenheng mellom medisinsk nødmeldetjenestes klassifisering av ambulanseoppdrag og akuttmedisinske tiltak utført på pasienten?"

Eystein Grusd kommer fra OsloMet - Storbyuniversitetet, hvor han arbeidet som universitetslektor ved paramedisinutdanningen. Han har tidligere arbeidet som lærer ved ambulansefagutdanningen, i ambulansetjenesten ved Sykehuset Sørlandet, Østfold og siden 2008 i ambulansetjenesten i Oslo.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner