Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Jobber som seksjonssjef for HR-seksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).

 • Ledelse og koordinering av seksjonens drift og utvikling
 • Personalansvar for seksjonens ansatte
 • Lederstøtte
 • Sekretær for LOSAM
 • Deltar i fakultetets Budsjett- og organisasjonskomite
 • Representerer IV i HR-sjefforum
 • Lokal beredskapskoordinator
 • Strategi og handlingsplaner
 • Deltar i prosjektgruppa for samlokaliseringsprosjektet ved IV

 

Utdanning

 • Cand.Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU
 • Master of Arts in International Studies fra Griffith University
 • Cand.Mag. med fagene statsvitenskap, sosiologi og sosialøkonomi fra NTNU