Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i kunsthistorie ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Master i kunsthistorie (2008) og Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (2006) fra Universitetet i Bergen.

 

Faglige interesser

  • Arte povera
  • Moderne og samtidig kunst
  • Kunstteori
  • Posthumanisme/nymaterialisme

 

Doktorgradsprosjekt

Av jord er du kommet, til jord skal du bli… En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i arte povera-bevegelsens tidlige verker

Prosjektet analyserer hvordan de italienske arte povera-kunstnerne i sine verker fra perioden 1967-71 eksperimenterer med og stiller spørsmål ved sin egen rolle som verkenes «opphavsmann», og hvordan materialene samtidig inntar en mer betydningsfull rolle i verksdannelsen.

Spenningsforholdet som etableres mellom kunstnerens og materialenes skapende krefter i arte povera-verkene vil drøftes i lys av både tradisjonell estetikk og nyere materialitetsteori, og settes i sammenheng med posthumanismens pretensjoner om å utjevne hierarkiet mellom subjekt og objekt. Formålet med undersøkelsen er å bringe nye perspektiver til arte poveras resepsjonshistorie, og å videreføre diskusjonen av kunsthistoriske grunnbegreper som «intensjonalitet» og «(ånds)verk».

 

Relevant arbeidserfaring

  • Prosjektleder og redaktør for Hordaland kunstsenters bokserie Dublett, 2012-2015
  • Redaktør for Kunst og kultur 2/15, «Arte Povera i Norge. Verkets åpninger mot verden»
  • Medlem av Kulturrådets Fagutvalg for billedkunst og kunsthåndverk, 2014-2015
  • Foreleser og vitenskaplig assistent ved NTNU 2012
  • Universitetslektor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, 2008-2012
  • Frilans skribent, kritiker og kurator, 2009-2015