Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved institutt for bioteknologi og matvitenskap, hvor jeg jobber med samspillet mellom proteiner og sukker. Proteiner og sukker er involvert i mange biologiske prosesser, f.eks i kroppen din har du mange ulike proteiner som har mange ulike oppgaver - noen kjenner igjen sukker du spiser og bryter dem ned til næringsstoffer som kroppen trenger, andre kjenner igjen uønskede sukker og hjelper kroppen i å kvitte seg med dem.
Jeg forsker på hva som egentlig skjer når sukker og proteiner møtes. Hvorfor finner proteinet sukkeret, og hva er "spillereglene" for at det skjer? Målet er å lage en verktøykasse som inneholder det en behøver for å kunne forstå mer om forholdet mellom protein og sukker. For å gjøre dette bruker jeg blant annet en teknikk som heter kjernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR). Ved hjelp av NMR kan man finne 3D strukturen til proteiner, samt studere hvordan det interagerer med sukker i løsning.

Bakgrunn
Jeg har en bakgrunn i organisk kjemi fra institutt for kjemi på NTNU, hvor jeg prøvde å optimere metoder for isolasjon av naturstoffer fra planten Herniaria incana, samt finne ut strukturen til disse stoffene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Simic, Nebojsa; Madland, Eva. (2014) Isolation and purification of condensed tannins from bark. Bark in feed - for improved feed utilization and animal health.

Rapport/avhandling

  • Madland, Eva; Simic, Nebojsa. (2013) Extraction, Isolation and Structure Elucidation of Saponins from Herniaria incana. 2013.

Andre

  • Madland, Eva; Crasson, Oscar; Courtade, Gaston; Sørlie, Morten; Vandevenne, Marylene; Aachmann, Finn Lillelund. (2018) Highlighting sugars to understand their interplay with proteins. Norsk Biokjemisk Selskap - Contact meeting . UiO; Hafjell. 2018-01-18 - 2018-01-21.
  • Madland, Eva; Crasson, Oscar; Courtade, Gaston; Sørlie, Morten; Vandevenne, Marylene; Aachmann, Finn Lillelund. (2017) Highlighting sugars to understand their interplay with proteins. BioCat Meeting . Norwegian Graduate School in Biocatalysis; Hurdal. 2017-06-12 - 2017-06-14.
  • Almvik, Marit; Hellström, Jarkko; Madland, Eva; Simic, Nebojsa; Steinshamn, Håvard. (2014) Analysis of proanthocyanidins in bark from Norwegian trees. PlantBio 2014 ; Gardermoen. 2014-11-03 - 2014-11-04.
  • Madland, Eva; Bukhari, Majid Syed; Gonzalez, Susana Villa; Simic, Nebojsa. (2014) Extraction, Isolation and Structure Elucidation of Saponins from Herniaria incana. The 13th National MR Meeting . Norsk Selskap for Magnetisk Resonans; Trondheim. 2014-01-14 - 2014-01-15.