Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en bakgrunn i organisk kjemi ved institutt for kjemi hvor jeg jobbet med ekstraksjon, isolasjon og strukturbestemmelse av saponiner fra planten Herniaria incana hos førsteamanuensis Nebojsa Simic.

Doktorgradsprosjektet mitt, med tittel "Merking av sukkerstoffer for å forstå deres samspill med proteiner", går ut på å undersøke protein-karbohydrat interaksjoner ved hjelp av kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Simic, Nebojsa; Madland, Eva. (2014) Isolation and purification of condensed tannins from bark. Bark in feed - for improved feed utilization and animal health.

Rapport/avhandling

  • Madland, Eva; Simic, Nebojsa. (2013) Extraction, Isolation and Structure Elucidation of Saponins from Herniaria incana. 2013.

Andre

  • Almvik, Marit; Hellström, Jarkko; Madland, Eva; Simic, Nebojsa; Steinshamn, Håvard. (2014) Analysis of proanthocyanidins in bark from Norwegian trees. PlantBio 2014 ; Gardermoen. 2014-11-03 - 2014-11-04.
  • Madland, Eva; Bukhari, Majid Syed; Gonzalez, Susana Villa; Simic, Nebojsa. (2014) Extraction, Isolation and Structure Elucidation of Saponins from Herniaria incana. The 13th National MR Meeting . Norsk Selskap for Magnetisk Resonans; Trondheim. 2014-01-14 - 2014-01-15.