Bakgrunn og aktiviteter

 

Prosjektleder for sikring av bergkunst, det vil si forvaltning av helleristninger, hellemalerier og hulemalerier i Midt-Norge. Har arbeidet med dette siden mai 2000.

Er tilknyttet flere ulike prosjekter knyttet til dokumentasjon, skjøtsel, konservering og formidling av bergkunst.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lindgaard, Eva. (2016) Pilegrimskorsene ved Skurdalsporten. Mårråk.
 • Lindgaard, Eva. (2014) Style: A Strait Jacket on Hunters’ Rock Art Research?. Adoranten. vol. 2013.
 • Lindgaard, Eva. (2013) Nytt om ristningene på Benan. Spor. vol. 2 (56).
 • Lindgaard, Eva. (2010) Å dokumentere ristninger: Eksempelet Benan II. Nord-Trøndelag Historielags Årbok 2010.
 • Lindgaard, Eva. (2009) Hellemaleri i faresonen. Spor. vol. 48 (2).
 • Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen. (2008) Skjøtsel og frivilliges innsats - en sentral del av kulturminnearbeidet. Lokalhistorisk magasin.
 • Lindgaard, Eva; Olsson, Camilla; Nilsen, Turid Brox; Stafseth, Terje; Smiseth, May-Tove. (2006) Nytt helleristningsfelt i Beitstad. Spor. vol. 1.
 • Lindgaard, Eva. (2003) Theodor Petersens "nødgravning" i Namdalen. Spor.
 • Lindgaard, Eva. (2002) 100 år siden: De første skøyter. Spor.
 • Lindgaard, Eva. (1998) Kunsten i samfunnet. Spor. vol. 1998 (1).

Bøker

 • Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Berge, Ragnhild; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen. (2015) Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes. Archaeopress. 2015. ISBN 9781784911584.

Del av bok/rapport

 • Lindgaard, Eva. (2015) Bibliography Kalle Sognnes 1971-2015. Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes..
 • Lindgaard, Eva. (2015) Subsistence in central Norway elucidated through rock art excavation and documentation. Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes..
 • Peacock, Elizabeth E.; Lindgaard, Eva; Sognnes, Kalle; Sæterhaug, Roar; Turner-Walker, Gordon H. (2014) The Open-Air Rock-Art Site at Leirfall, Central Norway, Within the Context of Northern Scandinavian Rock-Art Conservation and Management Practices Over the Past 50 Years. Open-Air Rock-Art Conservation and Management. State of the Art and Future Perspectives.

Rapport/avhandling

Andre

 • Lindgaard, Eva; Eivindsen, Tove; Strømmen, Lars. (2015) Jaktet bergkunst i skjeletthula. Gemini.no [Fagblad]. 2015-04-07.
 • Lindgaard, Eva; Strømmen, Lars; Bilstad, Camilla. (2015) Jakta på holemaleri i gåtefull grotte. NRK Trøndelag nett [Internett]. 2015-04-15.
 • Anne, Leinum; Lindgaard, Eva; Gran, Magnar Mojaren. (2014) Mystiske groper Kaster lys på fortida på Kvegjerdet. Malvikbladet [Avis]. 2014-09-27.
 • Lindgaard, Eva; Asprem, Frank. (2014) Bergkunstnerd og engasjert tillitsvalgt. NTL Nytt (Medlemsblad NTL NTNU) [Tidsskrift]. 2014-12-15.
 • Lindgaard, Eva; Erlend Lånke, Solbu. (2014) Dette kan være verdens eldste kunstverkRedatering av håndsjablon i Indonesia kan velte teorien om at européerne var først ute med å male på hulevegger. – Dette kommer til å føre til en jakt etter gammel kunst, sier ekspert. http://nrk.no/viten/kan-vaere-verdens-eldste-kunst-1.1197628 [Internett]. 2014-10-09.
 • Lindgaard, Eva; Petter Kaasin, Einang. (2014) Fotogrammetri av bergkunst, Eksemplet Benan(min del; Fotogrammetri (-og andre tredimensjonale metoder) brukt til å dokumentere bergkunst,1900-tallet og frem til i dag ved NTNU Vitenskapsmuseet). Regionssamlingen: samarbeidsmøte i forvaltningen, Midt-Norge 2014 . Seksjon for arkeologi og kult.historie,NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim, NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-03-03 - 2014-03-04.
 • Lindgaard, Eva; Ukjent, Ukjent; Lindgaard, Eva. (2014) Noe som kan være verdens eldste kunstverk oppdaget i Indonesia... Diskusjon omkring funnets betydning og hvordan naturvitenskaplige dateringsmetoder som radiokarbondatering kan endre vårt syn på kunst og mennesker i denne perioden (Intervjuet begynner 01.07.10 ut i sendingen og avslutter rundt 01.09.30.). Nyhetsettermiddag 10.10.2014 01.07.10-01.09.30 [Radio]. 2014-10-10.
 • Per Olav, Alvestad; Lindgaard, Eva; Petter Kaasin, Einang. (2014) Helleristninger i 3D. Shrødingers Katt [TV]. 2014-03-13.
 • Lindgaard, Eva. (2013) Fant 50 nye helleristninger.På få uker har arkeologer funnet nesten 50 nye helleristninger på ett og samme område. NRK Trøndelag Midt-Nytt [TV]. 2013-09-20.
 • Lindgaard, Eva. (2013) Pilegrimskorsene i Skurdalsporten. 6. midt-nordiske arkeologidager . Stiklestadmuseene; Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 2013-10-03 - 2013-10-05.
 • Lindgaard, Eva. (2013) Skurdalsporten er åpnet igjen. NRK Trøndelag Midt-Nytt [TV]. 2013-04-12.
 • Lindgaard, Eva; Alsli, Lise Mariann B.. (2013) Dokumentasjon av helleristninger i 3D på Benan. Norark.no, 20.09.2013.
 • Lindgaard, Eva; Eivindsen, Tove. (2013) Dokumentasjon av helleristninger i 3D på Benan.
 • Lindgaard, Eva. (2012) Omvisning på Stykket ristningsfelt i Rissa kommune til 26 2.klassinger. omvisning ; 2012-06-12 - 2012-06-12.
 • Lindgaard, Eva. (2012) Spriting og tildekking av ristninger. Bergkunstseminaret . Bergkunstnettverket, Norge; Oslo. 2012-10-18 - 2012-10-19.
 • Lindgaard, Eva. (2012) Steinalder-undervisning for 2. klasse ved Åsly skole i Rissa, 6. juni 2012. Foredrag og "utgravning" . Åsly skole, Edel Brovold; Åsly skole. 2012-06-06 - 2012-06-06.
 • Lindgaard, Eva; Haug, Anne. (2012) Arkeologiske undersøkelser og dokumentasjon av bergkunst på Berg, Stjørdal. 3. Regionssamlingen: samarbeidsmøte i forvaltningen, Midt-Norge 2012 . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Lindgaard, Eva. (2011) Bergkunstbloggen ved NTNU Vitenskapsmuseet. 12 innlegg. Nettadresse: http://blogg.vm.ntnu.no/bergkunst/.
 • Lindgaard, Eva. (2011) FORHISTORISKE BÅTBILDER PÅ FROSTA. Foredrag for Frosta Historielag . Frosta Historielag og Bergkunstmuseet; Solvang forsamlingshus. 2011-05-12 - 2011-05-12.
 • Lindgaard, Eva. (2011) Omvisning på Stykket ristningslokalitet, Rissa kommune (for Byåsen Historielag). Omvisning . Byåsen Historielag; Stykket, Rissa. 2011-06-18 - 2011-06-18.
 • Lindgaard, Eva. (2011) Prosjekter ved NTNU Vitenskapsmuseet i 2011. Det norske arkeologmøtet ; Kristiansand. 2011-11-03 - 2011-11-05.
 • Lindgaard, Eva. (2011) Skjøtsel av Strand ristningsfelt. Omvisning på Strand ristningsfelt for 1.-4. klasse på Osen barneskole . E. Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet; Strand, Osen. 2011-05-03 - 2011-05-03.
 • Lindgaard, Eva. (2011) Spriting og tildekking av helleristninger 2004-2011. Samarbeidsmøtet/forvaltningsmøtet for den midt-norske regionen . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trykkeriet. 2011-02-28 - 2011-03-01.
 • Lindgaard, Eva; Christiansen, Per. (2011) Bergkunst og graver fra bronsealderen. Adresseavisen, Kulturbidraget [Avis]. 2011-10-25.
 • Lindgaard, Eva; Hopmo, Janne; Stuedal, Helle Vangen. (2011) Når gammelt blir nytt. Frostingen (lokalavis) [Avis]. 2011-06-01.
 • Lindgaard, Eva; Krill, Allan. (2011) Bergkunst, geologiske fenomener og forvitring. Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondheim . Forum for arkeologisk og nat.historisk forskning i Trondheim; Trykkeriet, NTNU Vitenskapsmuseet. 2011-11-18 - 2011-11-18.
 • Lindgaard, Eva; Myrhaug, John M.. (2011) På sporet av gamle naboer. Sør-Trøndelag [Avis]. 2011-09-23.
 • Lindgaard, Eva; Solheim, Eirik; Flaten, Lena; Christiansen, Per. (2011) Pilegrimenes hvilested. Adresseavisen, Kortreist [Avis]. 2011-08-27.
 • Lindgaard, Eva; Vikvang, Olav. (2011) Nye arkeologiske funn på Berg. Stjørdalens Blad [Avis]. 2011-10-18.
 • Lindgaard, Eva. (2010) Hellemaleriene på Sandhalsen i Åfjord kommune - dilemma mht formidling, tilrettelegging og hærverk. Forvaltningsmøtet Midt-Norge 2010 . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistor; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010-03-22 - 2010-03-23.
 • Lindgaard, Eva. (2010) Metodeutvikling innen konservering og pigmentforskning på hellemalerier. Forvaltningsmøte for den Midt-Norske regionen . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhisto; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010-03-22 - 2010-10-23.
 • Lindgaard, Eva. (2010) Strand helleristninger på nettside for Sør-Trøndelag under "i kommunene", Osen kommune og skjøtsel på nettadressen http://www.kulturminna.no/.
 • Lindgaard, Eva. (2010) Stykket helleristninger på nettside for Sør-Trøndelag under "i kommunene", Rissa kommune og skjøtsel på nettadressen http://www.kulturminna.no/.
 • Lindgaard, Eva; Fuldseth, Bjørn. (2010) – Trist at dette skal ødelegges!. Stjørdalens blad [Avis]. 2010-05-07.
 • Lindgaard, Eva; Pettersen, Kristian. (2010) Grøtte og SolemHelleristningene på Grøtte og Solem på nettside for Sør-Trøndelag under i kommunene, Selbu kommune og skjøtsel på nettadressen http://www.kulturminna.no/.
 • Jan Erik, Moe; Lindgaard, Eva; Knut, Paasche. (2009) Skanner bergkunst. Steinkjer-Avisa [Avis]. 2009-10-16.
 • Lindgaard, Eva. (2009) Bergkunst - system for tilgjengeliggjøring. Forvaltningsmøte, Midt-Norge . SAK, Vitenskapsmuseet -NTNU; Vitenskapsmuseet. 2009-02-26 - 2009-02-27.
 • Lindgaard, Eva. (2009) Foredrag om Benanfeltets betydning, alder og kulturlandskap. Nattlysing Benan II ristningsfelt, Steinkjer . NTNU Vitenskapsmuseet, Bergkunstmuseet Stjørdal, NIKU Oslo; Benan, Steinkjer. 2009-10-15 - 2009-10-15.
 • Lindgaard, Eva. (2009) Foredrag om Hegre-feltenes betydning, alder og kulturlandskapet og bergkunsten i Stjørdal i et større perspektiv både tidsmessig og geografisk. Nattlysing på Hegre IV ristningsfelt , Stjørdal . Bergkunstmuseet Stjørdal og NTNU Vitenskapsmuseet; Hegre, Stjørdal. 2009-10-07 - 2009-10-07.
 • Lindgaard, Eva; Bones, Øyvind. (2009) Nytt helleristningsfunn. Steinkjer Avisa [Avis]. 2009-11-13.
 • Lindgaard, Eva; Hermstad, Glenn Anders. (2009) Henter fram skjulte helleristninger- Kaster glans over gammel kunst. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2009-05-13.
 • Lindgaard, Eva; Johnson, Trine. (2009) Kulturhistorisk foredrag ved helleristningene på Vistnesdalen, Vevelstad k., Nordland for to skoleklasser fra Vevelstad skole. Omvisning ved ristningsfeltene på Vistnesdalen . Nordland Fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet; Vistnesdalen, Vevelstad. 2009-05-14 - 2009-05-14.
 • Lindgaard, Eva; Johnson, Trine; Nielsen Tjøsvoll, Hildegunn. (2009) Helleristninger fram i lyset. Sommer i Helgeland, Sommeravisa til Helgeland Arbeiderblad [Avis]. 2009-06-08.
 • Morten, Stene; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen; Paasche, Knut. (2009) Magisk bergkunstformidling. http://www.forskning.no/blog/morten_stene/23215 [Internett]. 2009-10-15.
 • Bulling, Hugo; Lindgaard, Eva. (2008) Bergkunst på Bardal. Bygdabladet for Beitstad [Avis]. 2008-04-30.
 • Jenshus, Geir; Lindgaard, Eva; vangen stuedal, helle. (2008) Helleristninger rustes opp. TVNord-Trøndelag [TV]. 2008-04-22.
 • Lindgaard, Eva. (2008) Excavating Art in Sweden, Norway and Denmark. World Archaeological Congress . WAC; University College, Dublin. 2008-06-29 - 2008-07-04.
 • Lindgaard, Eva. (2008) The Benan Project. World Archaeological Congress, Dublin . WAC; University College, dublin. 2008-06-29 - 2008-07-04.
 • Lindgaard, Eva; Fordal, Roar. (2008) Dokumenterer helleristningstilstand. Trønder-Avisa [Avis]. 2008-09-29.
 • Lindgaard, Eva; Kvalvik, Sissel. (2008) Hellemalingar på vent. NRK Møre og Romsdal [TV]. 2008-08-27.
 • Lindgaard, Eva; Vestrum, Ingebjørg. (2008) Helleristninger i Hellan. Frostingen [Avis]. 2008-06-12.
 • Prøven, Lene-Mari; Lindgaard, Eva; Vangen Stuedal, Helle. (2008) Fokus på helleristninger. Trønder-Avisa [Avis]. 2008-04-18.
 • Lindgaard, Eva. (2008) Benan-prosjektet. Fredagsseminaret ved SAK, VM ; 2008-10-31 - 2008-10-31.
 • Lindgaard, Eva. (2007) Arkeologiske undersøkelser på Benan, Nord-Trøndelag. Bergkunstseminaret . Tromsø Museum, Troms Fylkeskommune, Riksantikvaren; Tromsø Museum. 2007-05-22 - 2007-05-23.
 • Lindgaard, Eva. (2007) Skjøtsel og formidling, med bergkunst som eksempel. Forvaltningsmøte Region Midt-Norge . SAK, VM; Trondheim. 2007-02-12 - 2007-02-13.
 • Lindgaard, Eva. (2007) The Benan Project. Sachsen-symposiet . Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2007-09-01 - 2007-09-05.
 • Lindgaard, Eva. (2006) Omvisning på helleristningslokalitetene Holtås, Evenhus, Leirfall og Hell i Nord-Trøndelag, regi ved Norges Museumsråd. Årsmøte . Norges Museumsråd; Stjørdal. 2006-09-09 - 2006-09-09.
 • Lindgaard, Eva; Jegtvik, Karen. (2006) Innslag fra Benan gård, Beitstad. MidtNytt [TV]. 2006-06-21.
 • Lindgaard, Eva; Sandmo, Espen. (2006) nytt helleristningsfelt på beitstad. NRK P1, Trøndelag [Radio]. 2006-02-08.
 • Lindgaard, Eva. (2006) Benan-prosjektet, utgravninger på og ved Benan II ristningsfelt i 2006. Møte i norsk faggruppe for bergkunst . VM; Stjørdal, Rica Hell Hotell. 2006-10-23 - 2006-10-24.
 • Lindgaard, Eva. (2006) Foredrag om Honnhammer-maleriene, Tingvoll kommune. Tinvgollvekkå . Tingvollvekkå; Tingvoll forsamlingshus. 2006-05-13 - 2006-05-13.
 • Lindgaard, Eva. (2006) Presentasjon av ristningsfunn på Benan, Beitstad med potensiale for arkeologiske undersøkelser. Fredagsseminar, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. . Seksjon for arkeologi og kulturhistorie; Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.. 2006-05-13 - 2006-05-13.
 • Lindgaard, Eva; Høvik, Helge. (2005) (s. 2) Skjøtsel av helleristninger i Strand Osen kommune. Fosna-Folket [Avis]. 2005-09-09.
 • Lindgaard, Eva. (2001) På jakt etter Fosnakaill'n. Tidens krav, bilag: Kystfesten [Avis]. 2001-06-28.
 • Lindgaard, Eva; Flatseth, Anne Mari. (2001) formidling av arkeologisk utgravning i Orvikan-Øygarden. NRK P1 Møre og Romsdal [Radio]. 2001-06-17.