Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Bestiller
  • Fakturabehandling
  • Romansvarlig (kontor)
  • Biblioteket
  • Publikasjoner
  • PhD-avslutninger
  • Forefallende kontorarbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Amdahl, Eva Løfshus. (2014) Liapunov. International Journal of Control.