Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Bestiller
  • Fakturabehandling
  • Romansvarlig (kontor)
  • Biblioteket
  • Publikasjoner
  • PhD-avslutninger
  • Forefallende kontorarbeid