Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Matvitenskap, fisketeknologi, næringsmiddelindustri, mikrobiologi og produktutvikling.

 

Espen er stipendiat på institutt for bioteknologi og matvitenskap. Forsker på nye metoder og utvikling av ingredienser som kan bidra til å øke holdbarhet og redusere mikrobiell vekst i lettprosesserte fiskeprodukter ved hjelp av tang og tare.

 

Undervisningen er knyttet til studieprogrammene «Bachelor i matteknologi»

Underviser i følgende emner:

TMAT1012      Intromat

TMAT1005      Laboratoriekurs i generell kjemi

TMAT1007      Laboratoriekurs i matmikrobiologi, kjemi og teknologi

TMAT201P      Praksisstudier

TMAT3004      Bacheloroppgave

Bakgrunn

2017-        : Stipendiat, Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU

2015-2017: Konsulent, TINE SA

2014-2015: Produktutvikler faste produkter, TINE SA

2013-2014: Ingeniør, Analysesenteret Trondheim

Utdanning

2011-2013: Master i Matvitenskap, NMBU

2008-2011: Bachelor i matteknologi, HiST

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

 

·       Arntzen, Espen; Lerfall, Jørgen; Jakobsen, Anita Nordeng. (2018) Potential future applications for bioactive components derived from seaweed. Poster, Re-food Symposium, Goa India. 

 

Tidsskriftspublikasjoner