Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

Filosofihistorie (spesielt Descartes), skeptisisme, fallibilisme, transcendentalpragmatikk, viljesfrihet.

Utvalgte forskningsprosjekt

Om Descartes' syn på viljesfrihet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Knowles, Jonathan; Skjei, Erling; Amundsen, Michael. (2013) ”Fighting fire with fire” Om å bekjempe skeptisisme med skeptisisme. Norsk Filosofisk tidsskrift.
  • Skjei, Erling. (2004) Descartes og vår tid. Om Descartes' betydning for moderne filosofi. Norsk Filosofisk tidsskrift. vol. 3.
  • Skjei, Erling. (1985) A Comment on Performative, Subject, and Proposition in Habermas's Theory of Communication. Inquiry (Oslo). vol. 28 (1).

Del av bok/rapport

  • Skjei, Erling. (2016) Remarks on Self-Refutation Arguments against Determinism. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Skjei, Erling. (2011) A Pyrrhonian critique of Descartes' critique of global scepticism. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.
  • Skjei, Erling. (1992) Habermas' kritikk av Derrida eller Derridas kritikk av Habermas?. Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar.

Rapport/avhandling

  • Skjei, Erling. (2003) Kritikk av den sistebegrunnede fornuft. Et forsøk på å tolke og å vurdere Descartes', Apels og Hösles gjendrivelser av skeptisismen. 2003. ISBN 82-471-5155-3.