Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religonsvitenskap. Jeg har doktorgrad i filosofi fra NTNU i 2003.

Faglige interesser

Filosofihistorie (spesielt Descartes), skeptisisme, fallibilisme, transcendentalpragmatikk, viljesfrihet.

Utvalgte forskningsprosjekt

Om Descartes' syn på viljesfrihet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Knowles, Jonathan; Skjei, Erling; Amundsen, Michael. (2013) ”Fighting fire with fire” Om å bekjempe skeptisisme med skeptisisme. Norsk Filosofisk Tidsskrift.
  • Skjei, Erling. (2004) Descartes og vår tid. Om Descartes' betydning for moderne filosofi. Norsk Filosofisk Tidsskrift. vol. 3.
  • Skjei, Erling. (1985) A Comment on Performative, Subject, and Proposition in Habermas's Theory of Communication. Inquiry (Oslo). vol. 28 (1).

Del av bok/rapport

  • Skjei, Erling. (2016) Remarks on Self-Refutation Arguments against Determinism. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.
  • Skjei, Erling. (2011) A Pyrrhonian critique of Descartes' critique of global scepticism. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.
  • Skjei, Erling. (1992) Habermas' kritikk av Derrida eller Derridas kritikk av Habermas?. Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar.

Rapport/avhandling

  • Skjei, Erling. (2003) Kritikk av den sistebegrunnede fornuft. Et forsøk på å tolke og å vurdere Descartes', Apels og Hösles gjendrivelser av skeptisismen. 2003. ISBN 82-471-5155-3.