Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en fysiker, med akustikk som spesialitet. Jeg har vært borti mange tema i løpet av forskerkarrieren min, men hovedfokusene har vært fysikalsk akustikk og numerisk fysikk.

Jeg jobber nå som post-doc ved Centre for Innovative Ultrasound Solutions. Temaet mitt er ikke-destruktiv testing med ultralyd i oljebrønner. Mer spesifikt jobber jeg med å anvende maskinlæringsteknikker for å trekke mer informasjon fra dataene som nåværende ultralydloggemetoder gir.

Jeg ble uteksaminert som PhD i 2014 fra akustikkgruppa ved Institutt for elektroniske systemer. Temaet mitt var lydutbredelse i lattice Boltzmann-simuleringer. Jeg er også medforfatter av Springer Graduate Texts in Physics-læreboka The lattice Boltzmann method: Principles and practice. I slutten av 2017 ble boka framheva av Springer som den femte mest nedlastede fysikkboka utgitt av Springer det året.

Besøk gjerne den personlige nettsida mi!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Viggen, Erlend Magnus; Kristiansen, Ulf Rikard. (2014) The lattice Boltzmann method: Fundamentals and acoustics. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2014. ISBN 9788232600366.
  • Viggen, Erlend Magnus; Hansen, Alex; Kristiansen, Ulf Rikard. (2009) The lattice Boltzmann method with applications in acoustics. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2009.