Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har ansvaret for bibliotekets arbeid med privatarkiver, hvor vårt hovedfokus er bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av materiale etter vitenskapelig ansatte ved NTNU med forløpere. Vi tar også inn arkiver etter faglige foreninger, arkitekter og andre aktører knyttet til kunnskaps- og vitenskapshistorie.

Ta kontakt om du har et arkiv du ønsker å avlevere til biblioteket, kjenner til arkiver som bør bevares eller om du ønsker veiledning i bruk av våre samlinger.