Erlend Lund

Universitetsbibliotekar NTNU Universitetsbiblioteket
73590081 91897870
Dora, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarlig for bibliotekets privatarkiver, herunder vurdering, mottak, ordning og katalogisering (ASTA) av arkivene. Brukerbetjening. Formidling av arkivene gjennom ulike kanaler, blant annet gjennom samarbeidsprosjekter ved Arkivsenteret Dora.