Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarlig for bibliotekets privatarkiver, herunder vurdering, mottak, ordning og katalogisering (ASTA) av arkivene. Brukerbetjening. Formidling av arkivene gjennom ulike kanaler, blant annet gjennom samarbeidsprosjekter ved Arkivsenteret Dora.