Bakgrunn og aktiviteter

  • Privatarkivansvarlig (vurdering, mottak, ordning, katalogisering i ASTA, formidling, brukerveiledning, digitalisering)
  • Medlem av arbeidsutvalg for kunnskapskilder og samlinger