Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grotle, Erlend Liavåg; Æsøy, Vilmar. (2017) Experimental and Numerical Investigation of Sloshing in Marine LNG Fuel Tanks. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 1: Offshore Technology.
  • Grotle, Erlend Liavåg; Bihs, Hans; Pedersen, Eilif; Æsøy, Vilmar. (2016) CFD Simulations of Non-Linear Sloshing in a Rotating Rectangular Tank Using the Level Set Method. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 2: CFD and VIV.
  • Grotle, Erlend Liavåg; Æsøy, Vilmar; Halse, Karl Henning; Pedersen, Eilif; Li, Yue. (2016) Non-Isothermal Sloshing in Marine Liquefied Natural Gas Fuel Tanks. Proceedings of the Twenty-sixth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2016.
  • Grotle, Erlend Liavåg; Æsøy, Vilmar; Pedersen, Eilif. (2014) Modelling of LNG fuel systems for simulations of transient operations. Maritime-Port Technology and Development.