Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: 

siv.ing. innenfor materialteknologi med hovedprofil 1:"metalproduksjon og resirkulering" ved NTNU. 

Hva jeg driver med: 

Jobber nå med å fullføre min doktorgrad om "masseoverføring av Ca og Al i oksidativ øse-raffinering av metallurgisk silisium" ved IMA NTNU i SFI Metal Production. 

Ulike ting jeg jobber med:

-Reaksjonskinetisk/massetransport/termodynamikk modellering i metallurgiske prosesser.

-Termodynamikk med hovedfokus på aktiviteter.

-Kimdanning og vekst i SiO2-CaO-Al2O3 slagger.

-Statistikk i systemer med små/veldig små prøvesett. 

-Statistisk analyse av industrielle prosesser og statistisk validering av matematiske modeller.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport