Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved Senter for hjertetrening. Forsker på lungefunksjon, kols og effekter av trening.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner