Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Blachowski, Jan; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell. (2011) MONITORING SYSTEM FOR OBSERVATIONS OF ROCK MASS DEFORMATIONS CAUSED BY SUBLEVEL CAVING MINING SYSTEM. Acta geodynamica et geomaterialia. vol. 8 (3).
  • Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell. (2005) Bringing Norwegian mine into world of bits and bytes - possibilities and pitfalls. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. vol. 15.

Rapport/avhandling

  • Sandøy, Roar; Ludvigsen, Erik Stabell; Watne, Trond. (2004) Brandseter marmorforekomst. Innsamling og dokumentasjon av borehullsinformasjon. Postdoktor prosjekt: 3D visualisering av mineralske georessurser. Rapport nr. 18. 2004.