Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kvam, Øyvind; Larsen, Erik; Mork, Marit; Nordahl, Kjetil; Pham, Nam H.; Sandøy, Roar; Sigernes, Lill-Tove W.; Telstø, Lasse. (2001) Doctorate candidates at the Faculty of Applied Earth Sciences, Research projects presented at the 1st Annual Doctorate Candid tes Conference, June 6th 2001. 2001. ISBN 82-92319-01-8.